تاثیر گسترش شغلی روی رضایت شغلی , انگیزش و تعهد سازمانی کارکنان

130,000 ریال

دانلود رایگان اصل مقاله


  مشخصات کلی

 • سال انتشار سال 2011
 • کد 21014
 • فرمت فایل Word
 • تعداد صفحات ترجمه 9
 • اصل مقاله لاتین رایگان است
 • منبع IJHRS
 • نام مجله International Journal of Business and Social Science
 • مترجم یا مترجمان علی نصیری
 • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران

چکیده فارسی

در این دنیای جهانی شدن ، سازمانها در سطح جهانی درحال رقابت هستند. بهره برداری از منابع افزایش یافته و عرضه آنها محدود است همه اینها همراه با دیگر منابع جهانی در افزایش هزینه تولیدسهیم اند.برای حفظ توان  رقابتی سازمانها سعی درکنترل هزینه هایشان دارند. یعنی شامل توقف استخدام نیروی جدید که در نهایت قرار دادن کارمند موجود را برای رسیدن به رشد سازمانی به اضافه کاری وامی دارد. گسترش همان سطح کار نیز به عنوان گسترش شغلی نامیده شده است. هدف از مطالعه فعلی ، درک میزانی از گسترش شغلی در بخش دولتی پاکستان و تاثیر آن بر رفتار و نگرش مربوط به کار کارکنان است. نمونه از 650 کارمند از دو سازمان دولتی، که ازآن 534 نفر پاسخ دهنده انتخاب شد. پرسشنامه به عنوان ابزار بررسی برای جمع آوری داده ها شخصا در محل سازمان مورد استفاده قرار گرفت. آمار توصیفی و آزمون تحلیل همبستگی برای آزمون روابط داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. به طور کلی این یافته ها نشان داد که سازمان های دولت پاکستان درحال استفاده از تمرین های گسترش شغلی هستند که رابطه منفی با انگیزه ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی د ارد. نتایج حاصل از مطالعه و پیامدهای آتی آن همراه با پیشنهاداتی بحث شده است. 

چکیده لاتین

 In this world of globalization, organizational are competing globally. Resource utilization has increased and their supply is limited. All this along with other universal factors is contributing towards increase in cost of production. To remain competitive organizations are trying to control their cost. Means include stoppage of new hiring that ultimately putting existing employee under additional work to catch organizational growth. Expansion of same level work is also known as job enlargement. The purpose of the present study is to understand the degree of job enlargement in public sector of Pakistan and its impact on employees work related attitudes and behavior. A sample of 650 employees from two government organizations was selected out of which 534 responded. Questionnaire was used as survey instrument to collect data personally at the locations of the organizations. Descriptive statistics and Correlation analysis were performed to test the relationships on the data by using SPSS. In general the findings revealed that government organizations of Pakistan are using job enlargement practices that are negatively associated with motivation, job satisfaction and organizational commitment. The results of the study and future implications are discussed along with suggestions. 

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

 • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
 •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
 • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter