توسعه کارآفرینی و ارتباط آن با برنامه ریزی بازنشستگی

300,000 ریال

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه


    مشخصات کلی

  • کد 51006
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 112
  • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
  • صاحب اثر علی نصیری

چکیده فارسی

بازنشستگی با تمام شدن دوران اشتغال شروع می شود و ازعواملی است که تأثیرزیادی در مسائل مهم اجتماعی مانند مهاجرت، شهرنشینی، بهداشت و درمان، دارد . تعداد افراد بازنشسته و مشکلات مرتبط به آنان در بسیاری از کشورها در حال افزایش است که خود موجب افزایش علاقه درمورد فرایند برنامه ریزی بازنشستگی شده است.کارآفرینی بازنشستگان می خواهد که آنان را برای مسئولیت های فردی بیشتر و ساختار بندی مجدد افکار و اقدامات نسبت به شیوه زندگی مستقل و معنی دار آماده کند. اکنون گستره حوزه کارآفرینی به جای تمرکز صرف به بازنشستگان به دنبال استفاده اقتصادی از منابع به منظور تشویق بسیاری از بازنشستگان به لحاظ مالی و فعال بودن آنان است. بطوریکه، حداقل در مراحل اولیه از بازنشستگی خود با مشکل مواجه نشوند.   (پسوان و پونیا و بالدا 1 ، 2005)   برای کارکنان، رویای اقامت بدون نیاز به کار و امتیازات آن و در عین حال مسائل اجتماعی موجب  نگرانی می شود. به همان شکل، نگرانی در مورد جایگزینی افراد جدید  به جای پرسنل بازنشسته و همچنین پرداخت حقوق آنها همان چیزی است که توجه کارفرما را به خود جلب می کند. مدیریت این روند برای رسیدن به تعادل همواره همراه با چالش های ذاتی و در برخی از موارد همراه با نتایج بحث برانگیز بوده است. اين تاثير به اثبات رسيده است. (اوسارک و ونپارک و ایجلستین   ، 2010 

امروزه  افزایش تعداد بازنشستگان  باعث به  و جود آمدن مشکلات بسیاری برای کشور ها شده است. مشکلاتی که باعث شده که پژوهش درباره موضوع بازنشستگی و برنامه ریزی در دوران بازنشستگی روز به روز بیشتر شود . از طرف دیگر بسیاری از از افراد بازنشسته به عنوان منابعی بسیار گران بها و پر تجربه که دانش سازمانی فراوانی دارند پس از دوران بازنشستگی از سازمان خارج شده و سازمان این منابع پر ارزش را از دست می دهد . (بندر ، 2004)  در برخی از کشور های دنیا برنامه هایی برای استفاده مجدد از افراد بازنشسته طراحی شده است .در کشور ایران هم هر از گاهی پیشنهاد هایی برای استفاده مجدد از این نیروها داده می شود ولی تا کنون موفقیت چشم گیری در این باره به دست نیامده است . مشارکت  بازنشستگان در  کار آفرینی باعث می شود که آنان میزان رفاه خود را به چالش بکشند و از این رو آن ها علاقه مند  به تعیین عوامل  شوند.از طرف دیگر از دست دادن این نیروها برای کار فرما  هم هزینه بسیاری دارد . (احمدی ،1389)

بازنشستگي به عنوان پديده اجتماعي، واقعيت مهمي است كه لاجرم د ر زندگي شغلي نيروي انساني رخ مي دهد كه ممكن است به علل مختلف زودرس نيز حادث شود . اين پديده داراي ابعاد و تبعات مختلف فردي، اجتماعي و اقتصادي است كه معمولاً با پديده سالمندي نيز همراه است . بنابر برآوردهاي سازمان ملل در دنيا بيش از 600 ميليون سالمند زندگي مي كنند كه پيش بيني مي شود اين رقم در 50 سال آينده به يك ميليارد و 800 ميليون نفر برسد . اين در حالي است كه انتظار مي رود. جمعيت 60 سال و بالاتر كشورهاي درحال توسعه از 6 درصد در سال 1975 به 12 درصد در سال 2025 افزايش يابد و مردان 60 سال در اين مناطق 16 سال و زنان 18 سال عمر طولاني تري داشته باشند . در كشور ما جمعيت سالمندان 60 سال و بيشتر از سال 1345 تا سال 1375 دو برابر شده و به چهار ميليون نفر رسيده است و پيش بيني مي شود تا سال 2025 ميلادي جمعيت سالمند كشور به 10 ميليون نفر برسد كه اين ميزان 8 تا 10  درصد جمعيت كشور را شامل مي شود. در كشورهاي درحال توسعه جدايي سالمندان از محل كار و بازنشسته شدن آنها از كار يكي از مسايل مهم سالمندي است بويژه در شرايطي كه داراي توانايي اشتغال باشند كه علاوه بر مسايل رواني و اجتماعي مشكلات اقتصادي ناشي از عدم توجه كافي به وضعيت آنها اثرات بسيار ناگواري بر زندگي آنها بر جاي مي گذارد.(بور،2006)  

اين درحالي است كه از جمله موارد امتيازاتي كه كشورهاي پيشرفته براي سالمندان قايل هستند اين است كه اين دوران را اغلب در سير و سياحت سپري مي كنند و علاوه بر آن اغلب سالمندان در اين جوامع عليرغم بازنشسته بودن در نظام علمي  تحقيقاتي، برنامه ريزي و حتي اجرايي داراي نقش هاي اصولي و كارساز هستند در حاليكه در كشور ما وضعيت بازنشستگان متفاوت از دنياي غرب است و براساس آمار و ارقام اكثريت قابل توجهي از آنها در زير خط فقر قرار دارند و بر اي تأمين حداقل نيازها و احتياجات خود در وضعيت نه چندان مطلوبي زندگي مي كنند ضمن آنكه با رعايت استانداردهاي بهداشتي و افزايش اميد به زندگي براساس تحقيقات انجام شده سه چهارم بازنشستگان براي انجام فعاليت هاي مختلف از توان كافي برخوردارند به همين دليل غالب اين افراد در مشاغل ديگري مجدداً مشغول مي شوند .(اعرابی ،1381) نتايج تحقيقات در ايران نشان مي دهد اگر سن بازنشستگي 5 سال افزايش يابد تنها يك فرصت شغلي ممكن است اشغال شود درصورتي كه بازنشسته توانمند و در عين حال نيازمند براي جبر ان هزينه هاي زندگي مجبور به فعاليت در 2 يا 3 شغل خواهد شد و فرصتهاي شغلي بيشتري را اشغال خواهد نمود.بنابراين بحران پيش روي نظا مهاي بازنشستگي و ايجاد تغييرات در صندوق هاي بازنشستگي براي تعويق انداختن آن موضوعي است كه در چندسال اخير دغدغه اصلي مسئولان نظام تأمين اجتماعي در سراسر جهان بوده است . نظامهاي بازنشستگي در كشورهاي مختلف به دليل بالا رفتن اميد به زندگي، افزايش تورم، سياست هاي تعديلي دولت در راستاي كوچك نمودن بدنه خود، عدم استفاده بهينه از صندوق هاي بازنشستگي با چالش هاي مختلفي روبرو شده اند و به اعتقاد كارشناسان ادامه اين روند توانايي صندوق ها براي عمل به تعهدات خود در قبال مشتركين را در آينده محدود مينمايد . اين مسئله، زمينه ساز تحقيقات گستردهاي از سوي سازمان هاي بين المللي و نهادهاي تأمين اجتماعي همچون بانك جهاني شد .(جهانگیری ،1382)

نتايج تحقيقات لزوم ايجاد اصلاحات در زمينه قوانين و مقررات بازنشستگي را گوشزد نمودند و تغيير در قوانين مربوط به سن بازنشستگي يكي از مهمترين تغييراتي است كه غالب محققان بر آن اتفاق نظر داشتند . عليرغم اينكه رويكرد افزايش سن بازنشستگي حاصل مطالعات گسترده كارشناسان در سازمان هاي بين المللي مختلف از جمله بانك جهاني است عكس العملهاي زيادي را برانگيخت كه يكي از دلايل مخالفت، تبعات منفي اين تصميم بر بحث اش تغال است اعتقادي كه اكثر مسئولان در داخل كشور نيز آن را مطرح كردند . آنها معتقدند نيروي كار با سابقه به واسطه بازنشستگي بايد از گردونه اشتغال خارج شوند تا فضاي لازم براي اشتغال جوانان فراهم آيد به زعم آنها افزايش سن بازنشستگي فرصت هاي اشتغال براي جوانان را محدود نموده و موجبات بيكاري نيروي كار آماده به كار را فراهم مي نمايد(زاهدي ، 1378)

 

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter