نوسانات نرخ ارز و رشد صادرات هند با رويكرد تست روش ARDL

150,000 ریال

دانلود رایگان اصل مقاله


  مشخصات کلی

 • سال انتشار سال 2013
 • کد 24029
 • فرمت فایل Word
 • تعداد صفحات ترجمه 16
 • اصل مقاله لاتین رایگان است
 • منبع GROWING SCIENCE
 • نام مجله Contents lists available at GrowingScience
 • وضعیت مدل مقاله مقاله فاقد مدل می باشد
 • مترجم یا مترجمان علی نصیری
 • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران

چکیده فارسی

در اين مقاله تجربي به بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز بر صادرات واقعي در هند با استفاده از روش تست ARDL كه توسط پسران و همكارانش ارائه شده است پرداخته ايم. با استفاده از داده هاي سري زماني سالانه، تجزيه و تحليل تجربي براي دوره 1970-2011 انجام شده است. نتايج مطالعه تاييد مي كند كه صادرات واقعي با نوسانات نرخ ارز واقعي، توليد ناخالص داخلي و فعاليتهاي اقتصادي خارجي رابطه دارد. يافته هاي ما نشان مي دهد. كه نوسانات نرخ ارز تاثير منفي قابل توجهي در صادرات در كوتاه مدت يا بلند مدت دارد و يادآوري مي كند كه نوسانات نرخ ارز بالا تمايل به كاهش صادرات را در هند دارد. علاوه بر اين، نرخ واقعي ارز منفي در كوتاه مدت و مثبت در بلند مدت در صادرات واقعي تاثير دارد. نتايج تجربي نشان مي دهد كه توليد ناخالص داخل تاثير مثبت و قابل توجهي در صادرات واقعي هند در بلند مدت دارد. اما تاثير آن در كوتاه مدت ناچيز است. علاوه بر اين فعاليتهاي اقتصادي خارجي تاثير مثبت و منفي قابل توجهي بر صادرات در كوتاه مدت وبلند مدت دارد. 


نوسانات نرخ ارز يك عنصر مهم است كه بايد براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شود. اين به طور گسترده اي به تجارت هند بستگي دارد. به طور سنتي نوسانات نرخ ارز ممكن است جريان تجارت بين المللي را با مفهوم نرخ ارز در مقابل  يك عدم اطمينان قرار داده و هزينه اي را براي نوسانات معامله گران باريك گريزي مواجه باشد. 

 بخشی از مقدمه

نرخ اغلب به عنوان يك خطر بوده و افزايش نوسانات ريسك گريزي بالايي را براي معامله گران و تاجران به دنبال دارد ( ايتر 1993) دليل اين است كه نرخ ارز در توافق در قرار داد تجاري ثابت مي شود اما ممكن است اين پرداخت برآينده  اتفاق بيفتد  اگر تغيير در نرخ ارز غير قابل پيش بيني  باشد اين عدم اطميناني را بوجود مي آورد در نتيجه مزاياي تجارب بين المللي را كاهش مي دهد كوت در سال 1994 تاكيد كرد كه اين فرض خطر گريزي لزوما نوسانات نرخ ارز را كاهش مي دهد استدلال او  بر اين ادعا استوار بود افزايش نرخ نوسانات ارز خطر ناك بوده و دو اثر بر روي در امد  و معاملات دارد كه در جهت مخالف همديگر هستند. اثر تعويض نشان مي دهد كه نوسانات نرخ ارز منفي بر فعاليتهاي تجاري عالي بوده و انتظار مي رود كه گاهي در فعاليتها ديده شود در نتيجه اثر درامد ممكن است در فعاليتها اختصاص داده شود از اين رو به منظور اجتناب از كاهش هاي احتمالي در درآمد خود معامله گران  ريسك گريز بوده و در فعاليتهاي صادراتي خود آنها سعي مي كنند آن را كاهش دهند علاوه بر اين در يك شركت درگير با تجارت بين المللي استدلال اين است كه نوسانات نرخ ارز بر ميزان صادرات تاثير گذاشته در نتيجه توليد را تحريك كرده و تجارت بين المللي يك شركت را كه در آن نسبت ريسك گريزي كمتر است ترجيح  مي دهد. اقتصاد هند حركت قابل توجهي در يك دهه گذشته انجام داده و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سالانه را تا بيش از 7% رسانده است. اين نرخ رشد بالا مي تواند براي وضعيت در حال رشد صادرات مفيد باشد. سهم صادرات جهان از زمان اصلاحات اقتصادي از سالهاي 1991 تا سال 2009 از 52/1- 56/0 درصد افزايش را نشان ميدهد.  هند به تدريج در حال تبديل شدن به يك مكان با اقتصاد باز و سياست هاي تكامل يافته براي حمايت از تجارت و افزايش حجم صادرات است. مانند صادرات سهم قابل توجهي را توليد در هند تشكيل مي دهد. و از اهميت كليدي برخوردار است. با اين حال  عملكرد به طور متوسط ا ز بخش توليد كه از طرف توليد ناخالص داخلي است براي طولاني مدت باعث نگراني مي شود. در سال اخير دولت هند اذعان به اين موضوع نموده و ابتكار سياسي در سال 2011 از خود نشان داد از طريق ديگر تبادل نوسانات نرخ يك نگراني عمده است كه صادرات هند را تحت تاثير قرار مي دهد. منطق اين مقاله در اين نهفته است كه اهميت چگونگي صادرات در سكوههاي نرخي در بلند مدت و كوتاه مدت چگونه خواهد بود. يافته هاي اين مطالعه در هند براي بسياري از سياست گذاران در هند در راستاي ايجاد ثبات در نرخ ارز براي بوجود آوردن تعادل بعنوان يك مكانيزيم افزايش صادرات و رشد اقتصادي در كوتاه مدت و بلند مدت مفيد است. لذا مقاله حاضر به بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز در صادرات هند وستان پرداخته است در بخش 2 مروري بر تحقيقات گذشته انجام شده بر  روي نوسانات نرخ ارز و صادرات ارائه شده است. در بخش 3 روش مطالعه را گزارش كرده ايم و در بخش 4 نتايج تجربي و بحث در مورد آن انجام شده است. و درنهايت در بخش 5 نتيجه گيري ارائه شده است.

 

چکیده لاتین

This paper empirically investigates the impact of exchange rate volatility on the real exports in India using the ARDL bounds testing procedure proposed by Pesaran et al. (2001). Using annual time series data, the empirical analyses has been carried out for the period 1970 to 2011.The study results confirm that real exports are cointegrated with exchange rate volatility, real exchange rate, gross domestic product and foreign economic activity. Our findings indicate that the exchange rate volatility has significant negative impact on real exports both in the short-run and long-run, implying that higher exchange rate fluctuation tends to reduce real exports in India. Besides, the real exchange rate has negative short-run and positive long-run effects on real exports. The empirical results reveal that GDP has a positive and significant impact on India’s real exports in the long-run, but the impact turns out to be insignificant in the short-run. In addition, the foreign economic activity exerts significant negative and positive impact on real exports in the short-run and long-run, respectively.

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

 • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
 •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
 • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter