آزمودن تأثیر عدم اطمینان بر عناصر استراتژی آمیخته بازاریابی در ظهور کسب و کار بر بازارهای صادرات کسب و کار

170,000 ریال

دانلود رایگان اصل مقاله


  مشخصات کلی

 • سال انتشار سال 2014
 • کد 22120
 • فرمت فایل word - تاتپ شده و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات ترجمه 20
 • اصل مقاله لاتین رایگان است
 • منبع Sciencedirect
 • نام مجله International Business Review
 • وضعیت مدل مقاله مقاله دارای مدل تحقیق (مدل پژوهش) می باشد
 • جداول داخل مقاله ترجمه شده است
 • تصویر برداری و درج نمودارها و شکل ها در ترجمه انجام شده است
 • مترجم یا مترجمان علی نصیری
 • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
 • کیفیت ترجمه متوسط

چکیده فارسی

درجه تطبیق یا استانداردسازی برنامه بازاریابی، در معاملات کسب و کار بین المللی بسیار مهم است. بهر حال، یافته های این تحقیق مهم و پی آن، مفاهیم تمرین، ضد و نقیض و گیج کننده است. هدف این تحقیق آزمودن تعیین کننده های استراتژی بین المللی آمیخته بازاریابی در متن یک بنگاه به بنگاه خاص است که شامل اثرات عدم اطمینان می باشد. آیا درجه برنامه بازاریابی تطبیق داده شده یا استاندارد شده به درک مدیرانه عدم اطمینان بستگی دارد؟ آیا توانایی کارآفرینی بین المللی یک شرکت یا استفاده مثبت از شبکه ها بر درجه سنجش مثبت محیط تأثیر دارد؟ داده ها از شرکت های آلمانی که در بازارهای بنگاه به بنگاه بین المللی مختلف جمع آوری شدند. نتایج حاکی از آن است که کارآفرینی بین المللی تأثیر بیشتری بر کاهش عدم اطمینان نسبت به استفاده اط شبکه ها دارد. بعد از عدم اطمینان کاهش یافته، یک شرکت مایل است ارتباطات و استراتژی قیمت گذاری اش را تطبیق دهد، درحالیکه تطبیق استراتژی تولید و توزیع در حالت کلی اهمییت ندارد.


مجریان بازار صنعتی برای رفتن به خارج از کشور جهت ایمن کردن و افزایش حجم فروش یک شرکت فشار بالایی احساس می کنند. از آنجاییکه فعالیت بین المللی برای عملکردشان حیاتی است، شرکت های کسب و کار به کسب و کار با چالش های طراحی و انجام استراتژی های صادرات بازار خاص مواجه می شوند که عدم اطمینان محیط در بازارهای هدف تغییر سریع را درنظر گرفته می شوند(کاتسیکس 2006). موضوع اساسی بازاریابی بین المللی این است که وجود محض استراتژی بازاریابی جهانی یک شرکت تأثیر مثبتی بر عملکرد بازاریابی جهانی اش دارد( کاووسگیل و زو 1994؛......). اما چه چیزی یک استراتژی بازاریابی جهانی خوب محسوب می شود؟ موفقیت بازار بین المللی همواره به یک اجرای مفید و مؤثر یک استراتژی آمیخته بازاریابی بخوبی طرح ریزی شده  برای یک بازار خاص متصل هستند(سوسا،.....2008). بنابراین، ضروری است زمانیکه وارد یک بازار جدید می شویم دوباره به استراتژی های داخلی ایجاد شده فکر کنیم( مکدوگال.....) بدلیل تنظیمات بازار بین المللی مختلف. وقتی وارد بازار می شویم، شرکت ها باید یک رویکرد آمیخته بازاریابی مناسب طراحی و اجرا کنند. آنها باید میان استراتژی ذخیره هزینه و پیچیدگی استانداردسازی بین المللی، و استراتژی تطبیق مشتری و بازار-سفارش شده آمیخته بازاریابی توازن برقرار کنند. بخصوص در مورد بازاریابی صنعتی، وقتی از طریق یک محیط کسب و کار بین المللی درحال تغییر سریع نیاز فزاینده ای برای راهنمایی وجود دارد (مدهاورام........). شت و شارما(2006) فقدان یک مطالعات تجربی پایه تئوری آزمودن تأثیرات بین المللی و فرهنگی بر بازاریابی بنگاه به بنگاه را شناسایی کرد.

اهمییت تحقیق در استراتژی آمیخته بازاریابی مسلم است. با این وجود، بحث درباره استراتژی آمیخته بازاریابی با یافته های بی اهمییت، متناقض، گیج کننده و بسیار متراکم شناخته می شود (تئودوسیو.......). و در موارد بسیاری، بر محیط بنگاه به بنگاه تمرکز می کند( شت و شارما 2006). انتقال این یافته ها به کالاهای صنعتی بعلت پیچیدگی کالاها و مشکلات مختلف مشتریان حیرت آور به نظر می رسد (بکهاوس......). بعلاوه، لازم است که همگن بودن انواع کسب و کار مختلف در بازارهای صنعتی مشخص شود زیرا طراحی یک استراتژی بازاریابی "یکی برای همه متناسب است" به نظر مشکل ساز و بی تأثیر به نظر می رسد(بکهاوس........). بسیاری از نویسندگان اظهار می کنند که محصولات صنعتی احتمالا" بیشتر استانداردسازی شده اند( جین.......)؛ با این وجود، یک آمیخته بازاریابی به یک استراتژی محصول واحد منتج نمی شود. تاکنون، بیشترین تحقیقات بر یک بررسی واحد از تأثیر یکی از عناصر آمیخته بازاریابی بر عملکرد یک شرکت بوده است. اما آزمودن اثر متقابل همه چهار عنصر آمیخته در یک زمان یکسان لازم است (کوستین 2004). اسمید و کوتولا (2011) نشان داد که محققان تابحال قادر نبوده اند تا بطور واضح استراتژی های افزایش دهنده-عملکرد را برای پاسخ به سوال استاندارسازی بازاریابی یا تطبیق در زمینه داده شده، منتج کنند. آنها بخش صنعت و مطالعات مختص کشور را بیشتر توجه می کنند اسمید و کوتولا 2011).

در کنار بازتاب مختص صنعت در استراتژی آمیخته بازاریابی، متغییر مهم دیگری در .......، ایجاد عدم اطمینان است. حرکت به سمت بازارهای خارجی متفاوت همیشه پیچیدگی محیطی را افزایش می دهد(قماوات 2001). اگر یک شرکت می خواهد به بازارهای جدید توسعه یابد که متفاوت از بازار خانگی است، عدم اطمینان در مورد استراتژی بوجود می آید( ارامیلی و راو 1993). عدم اطمینان نقش عمده ای در حق بین المللی سازی استراتژی یک شرکت دارد، با همه اینها، به انتقال به محیط ناآشنا و درحال تغییر سریع بازارهای در حال پیدایش(هاسکیسون ......). اسمید و کوتولا(2011) این مطلب را که مدیران دیدگاه غلطی درباره محیط و تأثیرش بر استراتژی دارند تاکنون به اندازه کافی در مطالعات بین المللی نیامده است. ازاینرو هدف این تحقیق این نیست که عدم اطمینان ادراکی در تحقیق استراتژی بازاریابی بین المللی را دربر داشته باشد.

عدم اطمینان در تصمیم گیری با به یک سطح مناسب جداگانه برسد(اسمید و کوتولا 2011). مفاهیم درست ایجاد شده در تاریخچه احتمالی بر اساس ساخت کارآفرینی بین المللی و قابلیت های شبکه کردن یک شرکت است. شرکت های کارآفرین انتظار می رود که بهتر بتوانند با محیط های نامطمئن سروکار داشته باشند زیرا این شرکت ها توانایی واکنش نشان دادن به شرایط محیطی ناآشنا و درحال تغییر سریع را دارند( کراوس......). بعلاوه، جونز، کوویلو و تنگ (2011) مطرح کردند که قابلیت های شبکه در ترکیب با به دنبال فرصت کارآفرینی بودن، برای فرایند بین المللی موفق و سریع مهم است. بنابراین، ما میخواهیم این مهارت های مهم را به توانایی شرکت برای کاهش عدم اطمینان درباره استراتژی آمیخته بازاریابی مناسب برای یک شرکت خارجی متصل کنیم. 

تحقیق ما به فهم عمیق تر عوامل احتمال که بر استراتژی های آمیخته بازاریابی بین المللی در زمینه تصمیم گیری کلی تأثیر می گذارد کمک می کند. تعیین کننده های تصمیم گیری استراتژیک که به سوال استاندارسازی در تطبیق در زمینه بنگاه به بنگاه اهمییت می دهند، آزمایش خواهند شد. ما کمک تئوری مهمی به خصوصیات بازارهای کسب و کار می کنیم و بر کسب و کار پروژه که تأثیر بسزایی در استراتژی آمیخته بازاریابی دارد تمرکز می کنیم. و همچنین تحقیقمان را بر چهار عنصر آمیخته بازاریابی گسترش می دهیم. علاوه بر این، مطالعه ما یکی از اولین مطالعات تجربی برای متصل کردن ایجاد عدم اطمینان به انتخاب های استراتژیک آمیخته بازاریابی است. 

 

ساختار مقاله ما به شرح زیر است: ابتدا، ما یافته های تحقیق قبلی مرتبط با این عنوان را بیان می کنیم و یک چارچوب تئوری از مجموعه فرضیه هایی که طرح می کنیم ایجاد کنیم. اینها بر استراتژی آمیخته بازاریابی از یک شرکت بنگاه به بنگاه تمرکز می کنند که عدم اطمینان احتمالی درباره استراتژی و عوامل اثرگذار از جمله کارآفرینی بین المللی و قابلیت های شبکه را در نظر می گیرد. دوم، فرضیه ها را با مدلسازی ساختاری معادله تست می کنیم. در آخر، یافته هایمان را ارائه می دهیم و بحث می کنیم.

 

چکیده لاتین

The degree of adaptation or standardization of the marketing program is critical in international business ventures. However, findings within this important research field and, consequently, implications for practice remain contradictory and confusing. The purpose of this paper is to examine determinants of an international marketing-mix strategy within a specific business-to-business context that includes the effects of uncertainty. Is the degree to which the marketing program is adapted or standardized dependent on the managerial perception of uncertainty? Does a firm\'s international entrepreneurial ability or the use of networks positively influence the degree of positive assessment of the environment? Data were collected from German companies working in different international business-to-business markets. The results indicate that international entrepreneurship has a greater impact on uncertainty reduction than the use of networks. After having reduced uncertainty, a firm tends to adapt their communication and pricing strategy, whereas the adaptation of the product and distribution strategy in general is not significant.

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

 • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
 •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
 • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter