مطالعه ای بر روی توانمندسازی زنان از طریق استراتژی های مشارکتی

210,000 ریال

دانلود رایگان اصل مقاله


  مشخصات کلی

 • سال انتشار سال 2015
 • کد 25031
 • فرمت فایل Word
 • تعداد صفحات ترجمه 24
 • اصل مقاله لاتین رایگان است
 • منبع coop
 • نام مجله coop
 • وضعیت مدل مقاله مقاله فاقد مدل می باشد
 • مترجم یا مترجمان آقای بهلول
 • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران

چکیده فارسی

زنان در بخشهای غیر سازمانیافته کشور هند با محرومیتهای مختلفی مواجهند که توانایی بالقوه آنها را کاهش داده است و آنها را به حاشیه جریان اصلی رانده است (کریشناسوامی، 1976؛ پارتاساراتی، 2007؛ سریواستاوا، 2007). با وجود این جبر اقتصادی و تغییر نگرش اجتماعی-فرهنگی نسبت به زنان مشارکت آنها از طریق اقدامات جمعی در بازار کار را ضروری ساخته است. تعاونیها که مدلی برای ایجاد توازن بین ناهمگونیهای نظام بازار هستند به سازماندهی و بسیج زنان به منظور اقدام مشترک و دستیابی به قدرت چانهزنی بیشتر در نقش خریدار و فروشنده در بازار کمک کردهاند (داش، 2007). مشخص شده است که توانمندسازی زنان از طریق تعاونیها نقش مهمی در کاهش فقر و توسعه انسانی دارد و موجب افزایش بهرهوری و صعودی شدن روند رشد میشود. این مطالعه با در نظر گرفتن مطالب فوق استراتژیهای مشارکتی را مطرح میکند که تعاونیهای منطقهای در بخش بانکداری و لبنیات در منطقه داکشینا کانادا در ایالت کارناتاکای هند اجرا کردهاند. همچنین این مطالعه تأثیر مشارکت زنان عضو در این اقدامات را بر توانمندسازی پایدار آنها توضیح میدهد و در همین راستا دستاوردهای سیاستگذاری را ارائه میکند. یافتههای این مطالعه اطلاعات جدیدی به طیف منابع مربوط به موضوع مهم توانمندسازی زنان اضافه میکند که برای تقویت ماهیت تعاونی و تحقق اهداف دموکراتیک حائز اهمیت است. این مطالعه علاوه بر فراهم کردن دیدگاههای مشارکتی نسبت به تعاونیها به سیاستگذاران کمک میکند. 

ساختار باقی مقاله به این شکل است: بخش دوم به مرور منابع میپردازد. بخش سوم روش پژوهش را توضیح میدهد. بخش چهارم نقش تعاونیها در توانمندسازی زنان را ارائه میکند. بخش پنجم دلایل استراتژیهای مشارکتی در تعاونیها را توضیح میدهد. در بخش 6 استراتژیهای اجراشده شرکت بانک تعاونی مرکزی منطقه کانارای جنوبی (بانک SCDCC) توضیح داده میشود. بخش 7 استراتژیهایی را توضیح میدهد که شرکت تعاونی اتحادیه تولیدکنندگان شیر داکشینا کانادا (اتحادیه تولیدکنندگان شیر D.K) پیادهسازی کردهاند. بخش 8 تأثیر مشارکت زنان در این استراتژیها را بر روی توانمندسازی آنها بررسی میکند. بخش نهم دستاوردهای سیاستگذاری را ارائه میکند و بخش 10 بخش پایانی این مقاله است.

 

چکیده لاتین

In India the women in the unorganized sector suffer multiple deprivations that have undermined their potential marginalizing and secluding them from the mainstream (Krishnaswami, 1976; Parthasarathy, 2007; Srivastava, 2007). However, the economic compulsions and changing socio-cultural attitude towards women have necessitated women’s participation through collective action in the labour market. The co-operatives, as a balancing model to the discrepancies of market regime, have helped women organize and mobilize for joint action and achieve better bargaining power as buyers and sellers in the market place (Dash, 2007). Empowerment of women through cooperatives is found crucial to poverty reduction and human development leading to the enhanced productivity and higher growth trajectory. In view of the above, this study outlines the participatory strategies initiated by the District level cooperatives in the Banking and Dairy sectors in Dakshina Kannada District in the State of Karnataka in India. It also delineates the impact of participation of women members in such initiatives leading to their sustainable empowerment and provides policy implications towards this end. The study findings would contribute new knowledge to the literature continuum on the integral theme of women empowerment that is vital to strengthen the cooperative essence and realize democratic objectives. It would also support the policy makers apart from providing participatory insights to the co-operatives.The rest of the paper is organized as follows: The second section provides literature review. The third section explains the research method. The fourth section presents the role of cooperatives in empowering women. The fifth section explains the rationale for the participatory strategies in the cooperatives. Section six describes the strategies evolved by the South Canara District Central Cooperative Bank Ltd(SCDCC Bank). Section seven explains the strategies implemented by Dakshina Kannada Cooperative Milk Producers Union Ltd (D.K. Milk Union). Section eight analyses the impact of participation of women in the strategies on their empowerment. Ninth section presents the policy implications and the tenth section concludes the paper.

 

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

 • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
 •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
 • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter