تاثیر نقش واسطه ای سه عامل مزیت رقابتی ، شهرت سازمانی و رضایت مشتری بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد صادراتی

300,000 ریال

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه


    مشخصات کلی

  • کد 51029
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 83
  • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
  • صاحب اثر علی نصیری

چکیده فارسی

صادرات به عنوان معمولترين راه پيش روي شركتها، خصوصاً شركتهاي كوچك و متوسط، براي ورود به بازارهاي خارجي شناخته شده است. يكي از مهمترين دلايل اين امر اين است كه صادرات، در قياس با ساير روشهاي بين المللي شدن، به منابع كمتري نياز دارد. از اينرو، فروش صادراتي به طور فزاينده به عنوان راه مناسب رشد شركت مورد توجه قرار گرفته است (قاسمی و همکاران، 1389). از سوی دیگر، جهاني شدن، توليد انبوه و ظرفيت مازاد در بيشتر بازارها، رقابت بر مبناي زمان، انبوه اطلاعات و كارآيي ارتباطات و دانش، و نيز قدرت روزافزون مشتري، از ويژگي هاي اقتصاد و بازرگاني روزگار معاصرند كه به يكپارچگي بازارهاي جهاني، پيچيدگي اين بازارها و البته پويايي محيط فراروي شركتها و موسسه های توليدي و خدماتي انجاميده اند. در اين ميان، سازمانها براي شناسايي، تقويت و بهبود قابليت‏هاي خود، به منظور وفق دادن و كامل كردن دانسته ها و مهارت‌هايشان در سازگارشدن با اين محيط پرتلاطم تلاش مي‌کنند (مورگان و همکاران ، 2004). 

در چنين محيط رقابتي و پيچيده اي که اشباع بازار و فشردگي رقابت از ويژگي هاي آن است، نداشتن استراتژي از يك سو صنايع را در موقعيت رقابتي ضعيف و در نهايت شكست قرار مي دهد و از ديگرسو، بكارگيري رويكرد معمول در برنامه ريزي استراتژيك را با مخاطرات بالايي همراه خواهد کرد (گریفیث و همکاران ، 2014). 

محیط تجاري امروز به شدت تحت تأثیر رقابت میان شرکتها، تغییرات سریع تکنولوژي و تغییر مداوم در خواسته ها و نیازهاي مشتریان است. شرکت ها می بایست براي کسب مزیت رقابتی و توفیق در این محیط متلاطم، خواسته ها و نیازهاي مشتریان را در مرکز توجه فعالیتهاي کسب و کار خود قرار دهند (متیو و همکاران ، 2015). علاوه بر این، جهانی سازي و مسائل مربوط به امور بین المللی و موفقیت در بازارهاي خارجی، شرکتها را به سمت دستیابی به مزیت رقابتی از طرق مختلف سوق داده است به طوري که، آنها براي دستیابی به مزیت رقابتی در بازارهاي بین المللی، اقدام به برندسازي در مقیاس جهانی کرده اند (کریگ و داگلاس ، 2000) که در این راستا می توان به مسؤلیت پذیری شرکت ها نیز اشاره داشت که با استفاده از این روش سعی دارند که به عملکرد مناسبی دست یابند که سرمایه گذاری در این حوزه نیازمند داشتن اطلاعات دقیق در این حوزه دارد. 


صادرات ابزار حیاتی برای کشورهاست تا به اهداف رونق و رشد اقتصادی خود برسند (سعیدی و همکاران ، 2015). از آنجا که صادرات به بهبود تراز پرداخت ها، نرخ اشتغال و استاندارد زندگی کمک می‏کند؛ بنابراین، تعدادی از دولت‌ها به دنبال توسعه صادرات، صادرات بیشتر را تشویق می کنند (راماسوامی و سریواستاوا ، 2009). بنابراین، امروزه هيچ كشوري در جدايي كامل از كشورهاي ديگر زندگي نمي‌كند. منابع اقتصادي، تكنولوژي و سطح زندگي افراد يك كشور، بستگي نسبي به اقتصاد كشورهاي ديگر دارد كه به وسيله جريان پيچيده‌اي از كالاها، خدمات، سرمايه و تكنولوژي، به هم مربوط مي‌شوند (کیگان و گرین ، 2008). كشورها از طريق مبادلات بين‌المللي، سطح توليد خود را بالا برده و سود بيشتري كسب مي‌كنند. آنها از طريق واردات، كالاهايي را كه قادر به توليد آنها نيستند، به دست آورده و از طريق صادرات، كالاهاي توليدي مازاد برمصرف خود را به كشورهاي ديگر مي‌فرستند (نالکاسی و مهمت ، 2014) که این مهم عملکرد صادراتی شرکت ها را مشخص می نماید.

متغيرهاي مؤثر بر عملكرد صادراتي به دو دسته متغيرهاي مربوط به محيط و  متغيرهاي مربوط به شركت تقسیم می شوند (ناطق و همکاران، 1388) که در این راستا می توان انتظار داشت که مسئولیت اجتماعی شرکت برروی عملکرد صادراتی شرکت ها تأثیرگذار باشد. اگر چه خاستگاه مسئوليت پذيري به لحاظ فردي و اجتماعي به زمان آفرينش انسان در چارچوب نظام الهي عالم و تشکيل اولين اجتماعات بشري بر مي گردد، اما پيشينه مسئوليت پذيري سازماني، با توجه به عمر کوتاه سازمانها و بنگاه هاي امروزي کوتاه مي باشد (شاهيني، 1390). از اوائل دهه ۱۹۲۰ محققين مديريت به مسئوليت اجتماعي بنگاهها تاکيد کرده اند و از آن پس طي مراحل مختلف اين مفهوم گسترش پيدا کرده است به نحوي که امروزه سازمانها و بنگاه هاي اقتصادي را به عنوان شهروندان جامعه جهاني مي شناسند. تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع مسئوليتهاي اجتماعي در جوامع توسعه يافته ابعاد بسيار زيادتري گرفته، حال آنکه در جوامع ديگر من جمله در ايران نه تنها تحقيقات گسترده و قابلي را مشاهده نمي کنيم بلکه حتي متون و منابع خارجي موجود ترجمه نشده اند (شاهيني، 1390). این در حالی است که مسئولیت اجتماعی شرکت ها می تواند با عوامل سازمانی از جمله: مزیت رقابتی، شهرت سازمانی و رضایتمندی مشتری در ارتباط باشد که به منظور هرگونه برنامه ریزی در این حوزه باید در این زمینه اطلاعات دقیقی داشت. 

نگاهی نافذ به جهان مشخص می کند که تغییرات شگرفی چون جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در بیشتر بازارها، رقابت بر مبناي زمان، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات و دانش ایجاد شده است (دراکر، 1378). این امر بیانگر یکپارچگی بازارهاي جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراروي شرکتها و سازمانهاست. در چنین فضایی مدیران براي حفظ بقا و کسب موفقیتهاي مستمر باید استراتژيهاي جدیدي اتخاذ کنند. با بررسی نظریات متخصصین مدیریت استراتژیک در می یابیم که سازمانها براي مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و سازگاري با الزامات رقابتی و حفظ بقا در محیط رقابتی دنیاي امروز، چاره اي جز کسب مزیت رقابتی پایدار ندارند (يونسي و همکاران، 1394) که این مهم می تواند با بهبود شهرت سازمانی سازمان ها آنها نیز در ارتباط باشد. 

در طول ده سال قبل، محققان روابط عمومی تمرکزشان را روي مدیریت ارتباط افزایش داده اند (طالقانی و همکاران، 1391). در نتیجه هم کارشناسان و هم محققان روابط عمومی سال هاي زیادي تلاش کرده اند تا یک مفهوم کلیدي براي اثبات اثربخشی روابط عمومی بر سطوح سازمانی بیابند. بنابراین در تحقیقات روابط عمومی معاصر، " شهرت سازمانی"، به عنوان مفهوم کانونی و مهم براي نشان دادن ارزش روابط عمومی در یک سازمان پیشنهاد شده است. لذا از طرفی دیگر، شهرت سازمانی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ویژگی هاي رفتاري کارکنان در سازمانهاي مختلف نگریسته می شود. فقدان شهرت سازمانی، احساس تعلق اعضا به سازمان را خدشه دار کرده و از میزان عجین شدن افراد به کار و تعهد آنها به ارزش ها و اهداف سازمان و هم چنین حساسیت آنها نسبت به تحقق این اهداف کاسته است و از این طریق، موجب از دست رفتن مزیت هاي رقابتی سازمان و به خطر افتادن موجودیت آن در محیط پویا و رقابتی که سازمان هاي عصر حاضر ناگزیر به فعالیت در آن هستند خواهد شد. بنابراین آگاهی هرچه بیشتر مدیران و اداره کنندگان سازمان هاي مختلف از عوامل مؤثر بر شکل گیري شهرت سازمانی و هم چنین تأثیر وجود شهرت سازمانی مستحکم بر میزان تعهد کارکنان و هم چنین میزان عجین شدن با کار اعضاي سازمان، ضروري بوده و زمینه لازم جهت شکل دادن به شهرت سازمانی منسجم و دست یافتن به مزایاي رقابتی حاصل از آن را در پی خواهد داشت (طالقانی و همکاران، 1391) که این مهم با رضایت مشتریان نیز در ارتباط خواهد بود. 

 

مشتريان راضي حساسيت كمتري نسبت به قيمت دارند، كمتر تحت تأثير رقبا قرار مي گيرند و به مدت طولاني به شركت وفادار مي مانند (بورنس و نیسنر ، 2006). پس، شركتها براي حفظ مشتريان خود، نياز به كنترل و بهبود سطح رضايت مشتريان خود دارند (کاتلر ، 2003). به صورت سنتي، تلاشهاي مديريتي و پژوهشي روي مفهوم رضايت مشتري تمركز مي كنند و رهبران كسب و كار سعي مي كنند اين مفهوم را در شركتهاي خود به كار گيرند (هانسمارک و آلبینسون ، 2004) که این عوامل می توانند بر روی عملکرد صادراتی در صنایع مختلف تأثیرگذار باشند.

 
 

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter