بررسی رابطه بین مدیریت سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری در سازمان

250,000 ریال

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه


    مشخصات کلی

  • کد 50001
  • فرمت فایل word
  • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
  • صاحب اثر علی نصیری

چکیده فارسی

با ظهور فناوري اطلاعات در دهه هاي اخیر و رشد سریع آن در سال هاي گذشته، فناوري اطلاعات یکی از ابزارهایی بوده که به صورت گسترده سازمان ها از آن استفاده کرده اند و استفاده از آن نیز با سرعت زیادي در حال افزایش است. براي استفادة مناسب از راهکارهاي ارائه شدة فناوري اطلاعات، اکثر سازمان ها واحدي با نام فناوري اطلاعات یا اسامی مشابه دایر نموده اند که وظیفۀ شناخت نیازهاي کسب و کار در زمینۀ فناوري اطلاعات و برطرف نمودن این نیازها را برعهده دارند. با رشد سریعی که در حوزة فناوري اطلاعات وجود دارد، در صورتیکه همۀ این کارکردها در داخل سازمان و از سوي واحد فناوري اطلاعات محقق گردد گسترش بیش از اندازة این واحد را به دنبال خواهد داشت و از آن جایی که حوزة کاري در اکثر سازمان ها با حوزة فناوري اطلاعات فاصلۀ زیادي دارد، گسترش بیش از اندازة واحد فناوري اطلاعات باعث عدم یکپارچگی و اعمال هزینه هاي سربار زیادي بر سازمان می شود. بر این اساس سازمان ها تلاش می کنند تا جاي ممکن بسیاري از این کارکردها را به خارج سازمان برون سپاري کنند تا علاوه بر جلوگیري از بروز مشکلات بیان شده، از توانمندي و قابلیت هاي سازمان هایی که در حوزة فناوري اطلاعات فعالیت دارند، استفاده نمایند(نهاوندی و همکاران،1387). در این میان در محيط متغير امروز، براي حضور و رشد در بازار رقابتي بايد نسبت به رقيب مزيت رقابتي داشت. محصولات برجسته، فناوري پيشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزيت رقابتي مؤثر نباشند، هیچ اثري در موفقیت شركت نخواهند داشت و راهبرد رويكردي است كه  به دنبال خلق مزیت رقابتي است(غفاريان،1383).  

در قرن بيست و يكم كاملاً آشكار است كه اطلاعات و ارتباطات، اهميت راهبردي گسترده اي پيدا كرده است. فناوري اطلاعات بسياري از جنبه هاي زندگي روزمرة ما را تحت تاثير قرارداده است و امروزه، ناگزير به استفاده از انواع فناوري هاي اطلاعاتي هستيم(سرلک و جواديان،1390). فناوري اطلاعات عنصري کليدي در حذف محدوديت زماني و مکاني، دسترسي بهتر و سريع تر به اطلاعات، به روز بودن و ... است. به عبارت ديگر، فناوري، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده بستري که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهاي الکترونيکي تبديل شود که آن را در اصطلاح تبادل الکترونيکي اطلاعات مي نامند(اعتمادي و همکاران،1385). در واقع چالش هاي فزاينده محيطي به شكل قابل ملاحظه اي كسب و كار را تحت تأثير قرار داده است. چالش هايي مانند تغييرات سريع، ظهور اينترنت، تنوع نيروي كار، جهاني سازي، تغيير در قوانين و مقررات، كمبود مهارت هاي مورد نياز و ظهور بخش هاي خدماتي نه تنها ساختارهاي سازماني را تحت تأثير قرار داده اند، بلكه ماهيت و نقش همه بخش هاي كسب و كار را نيز تحت تأثير قرار داده اند.  بايد بيان نمود که، سيستم هاي اطلاعاتي، سيستم هايي هستند كه اطلاعات لازم براي تصميم گيري را براي افراد تصميم گير فراهم مي آورند. اطلاعاتي را كه سيستم هاي اطلاعاتي در اختيار كاربران قرار مي دهند خدمات سيستم هاي اطلاعاتي مي ناميم. براي اين كه سيستم هاي اطلاعاتي بتوانند خدمات مناسب را در اختيار كاربران قرار دهند نيازمند در اختيار داشتن سخت افزار و نرم افزار مناسب و نيروي انساني آموزش ديده و با انگيزه اند كه در هر صورت، هزينه هاي بالايي را براي سازمان در بر دارند(مهدوي،1384). در محيط متغير امروز، براي حضور و رشد در بازار رقابتي بايد نسبت به رقيب مزيت رقابتي داشت. محصولات برجسته، فناوري پيشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزيت رقابتي مؤثر نباشند، هيچ اثري در موفقيت شركت نخواهند داشت و راهبرد رويكردي است كه به دنبال خلق مزيت رقابتي است(غفاریان،1383). در اين شرايط، سازما ن ها با تغيير رويكردهاي راهبردي كنوني به منابع داخلي شركت، به همراه توجيه مزاياي آن در عملكرد شركت مواجه شده اند(بارنی ،2001).  در این میان برای حضوری فعال در بازارهای رقابتی امروزی شرکت ها لازم دارند تا شایستگی های محوری خود را توسعه دهند. شایستگی های محوری به عنوان تخصص یک شرکت شناسایی می شود که به شرکت ها اجازه می دهد تا ارزش آفرینی نمایند و محصولاتی متمایز و منحصر به فرد به بازار ارائه نمایند. در حالی که این اعمال برای رقبا بسیار سخت و گاه غیرممکن است(باچا ،2012). در زمینه سیستم های اطلاعاتی ابعاد مختلفی ارائه شده است. در این تحقیق  بر اساس تحقیق باچا(2012) ابعاد سیستم های اطلاعاتی در حوزه سرمایه گذاری، مهارت های مدیریتی، تخصص کاربر، مهارت های فنی سیستم اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. باید بیان نمود که تحقیقات زیادی در زمینه بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد شرکت ها انجام شده است(سیرکار  و همکاران،2000). 

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی هم در سطح سازمان ها و هم در سطح مردمی به شدت در حال گسترش می باشد. سازمان ها برای انجام فعالیت های مدیریتی و کارکنانی خود از سیستم های اطلاعاتی مختلفی استفاده می کنند. دیگر کمتر سازمانی را می توان پیدا نمود که از سیستم اطلاعاتی خاصی استفاده ننماید. توسعه و بهبود عملکرد سیستم های مالی، ارتباط با مشتریان، تولید و مدیریت پروژه و صدها فعالیت دیگر، مرهون استفاده از سیستم های اطلاعاتی می باشد. در این میان لازم است تا مدیران این سیستم ها را به عنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفته و به گونه ای از آن استفاده نمایند تا به عنوان یک شایستگی محوری برای سازمان ها در بیاید، در این صورت است که می توان از سیستم های اطلاعاتی برای ایجاد تمایز سازمان نسبت به رقبا استفاده نمود. با وجود اهمیت بالای این موضوع، تا کنون تحقیق جامعی که به بررسی ابعاد این رابطه پرداخته باشد دارای سابقه تحقیقاتی نمی باشد. این امر خلاء تحقیقاتی را سبب شده است. محقق تلاش دارد تا با بررسی ارتباط بین این دو متغیر مسیری جدید را در حوزه آکادمیک و صنعتی برای انجام تحقیقات بیشتر فراهم سازد. 

 

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter