بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و مزیت رقابتی

200,000 ریال

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه


    مشخصات کلی

  • کد 57010
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 122
  • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
  • صاحب اثر علی نصیری

چکیده فارسی

یکی ازحساس ترین وظایف مدیران که همواره با آن درگیر هستند و در نهایت موفقیت  و شکست سازمان و موفقیت مدیریت آنها را به دنبال خواهد داشت مسئله تصمیم گیری است . سازمان ها عموماً با مسائل حل نشده و امکانات غیر واقعی روبرو  هستند و مدیران را به سوی تصمیم گیری های حساس تر و دقیق تر سوق می دهند.(حمیدی زاده، 1378،73) و اگر فعالیتهای مختلف مدیریت را در نظر آورید به وضوح مشاهده می شود که جوهر تمامی فعالیتهای مدیرت تصمیم گیری است . تصمیم گیری از اجزای جداییناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است .(الوانی ،1383،193)

عمل تصمیم گیری در ادامه امور سازمان وسیع بقدری مهم است که برخی از نویسندگان سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را «عمل تصمیم گیری» تعریف نموده اند. زیرا در دنیای امروزه امور سازمان های وسیع نمی تواند صرفاً بر نبوع و قضاوت شخصی افراد متکی باشد. بلکه تصمیمات بایستی در صورت امکان برپایه بررسی های عملی و اطلاعات تردید ناپذیر اصول و روشهای خاصی استوار گردد.(اقتداری، 1387،82)

هر مدیری برای  اجرای هریک از وظایف خود: برنامهریزی، سازماندهی،رهبری، کنترل همواره با مواردی مواجه می شود که نیاز به اخذ تصمیم دارد. همه تصمیمهای مدیران دارای اهمیت یکسان برای سازمان نیست . بعضی از تصمیمها برعده زیادی از اعضای سازمان اثر می گذارند و برای اجرا به مبلغ زیادی پول نیاز دارند  ویاتأثیرات بلند مدت بر سازمان بر جای می گذارند وسایر تصمیمات ممکن است از اهمیت زیادی برخوردار نباشد و فقط برعده کمی از اعضای سازمان تأثیر داشته باشد. در هر صورت ، کیفیت و چگونگی تصمیمیات مدیران توفیق آنان را در اداره سازمان و تحقق اهداف سازمانی تعیین می کند.(فیضی،1382،47)

 

 بیان مسأله

منشأ اصلی و اولیه موفقیت وکامیابی،شکست و اضمحلال سازمانها در تصمیمات ،الگوو کیفیت تصمیم گیری سازمان نهفته است . مدیران که مسئول نهایی کلیه تصمیمات اتخاذ شده هستند در واقع با تصمیم گیری خود امکان حرکت،هدایت،و تحول سازمان را فراهم می کنند.(حمیدی، 1377،140)

مزیت رقابتی وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می سازد با کارایی بالاتر و بکارگیری روشهای برتر، محصول را با کیفیت بالاتر عرضه نمایدو در رقابت با رقبا سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند به دلایل خاص که ناشی از ویژگیهای آن واحد است (مانند مکانی،تکنولوژی،پرسنلی و...) به طور مداوم تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین تر و کیفیت بالاترعرضه کند.(حسینی، 1385،175)

برای ایجاد کسب مزیت رقابتی راه کارهای زیادی وجود دارد که لازم است به تناسب شرایط فرهنگی ،سیاسی ، انسانی و ساختاری راه کارهای مناسبی بکار گرفته شود . در مبانی نظری بازار یابی زمانی یک شرکت به مزیت رقابتی دست می یابد که به واسطه کالا و خدماتی که ارایه می کند ارزش بیشتری را برای مشتریان در قیاس با شرکت های رقیب ایجاد می کند. 

کار اصلی تصمیم گیرنده دریافت راه های ممکن و نتایج ناشی از آنها و انتخاب اصلح از میان آنهاست و اگر فردی بتواند این انتخاب را به نحو درست و مطلوبی انجام دهد تصمیمات او موثر و سازنده خواهد بود و چنانچه سازمان ها در محیط بی ثبات رشد نموده و پیچیده تر شود تصمیم گیری نیز سخت تر و پیچیده تر می شود. تصمیم های استراتژیک با آینده بلند مدت سازمان سرو کار دارد که دارای سه ویژگی یا صفت مشخصه می باشند اولاً نادر و کمیاب هستند ثانیاً مهم هستند و ثالثاً جهت دهنده هستند.

انتخاب شیوه مناسب تصمیم گیری به سازمان این امکان را می دهد که بتواند استراتژهای بهتر را نسبت به شرکت های رقیب به اجرا در آورد که از مزیت رقابتی بالاتری برخوردار باشد که البته مزیت رقابتی از صنعتی به صنعتی دیگر متفاوت خواهد بو د .

هدف دست یابی به بازار های بالقوه است که با توجه به ویژگی ها و نیرو  های رقابتی که در صنایع کوچک و متوسط و در صفت مشخصی که در بازار اثر می گذارد بایستی شناسایی شود. بر این اساس در تحقیق حاضر سعی گردیده است تا ارتباط بین سبک های تصمیم گیری استراتژیک و مزیت  رقابتی در صنایع کوچک و متوسط استان اردبیل مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .

برای این منظور سبک های تصمیم گیری براساس نظریه مینتزبرگ در سه بعد مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد .

1-سبک کارآفرینانه 

2- سبک تعدیلی

3- سبک برنامه ریزی

 

فرایند تصمیم گیری دارای ماهیت پویایی است که منعکس کننده هم افزایی موجود است که می تواند در خلال یک فرایند به وقوع بپیوندند و این هم افزایی می تواند در شرایطی که مدیران مجبور هستند تصمیمات استراتژیک اتخاذ نمایند نقش مهمی داشته باشد زیرا می تواند پایه موفقیت سازی باشد.

در چشم انداز قرن 21بنگاهها در یک وضعیت رقابتی و پیچیده ناشی از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن،توسعه تکنولوژی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی های جدید قرار گرفته اند در چار چوب این چشم انداز جدید بنگاهها برای بقا و پیشرفت خود باید متفاوت از قبل عمل کنند. بنگاهها باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند و اشکال جدید رقابت را به کار گیرند که خود نیازمند درک روشن از ماهیت و پویایی های رقابت است .(راسخی، 1387،31)

از این رو سازمان هایی موفق تر هستند که دارای مزیت رقابتی باشند و مزیت رقابتی  هم عاملی است که سبب ترجیح سازمان بر رقیب از سوی مشتری می شود. استراتژی اثر بخشی باید بتواند برای شرکت مزیت رقابتی و برای مشتریان ارزش بیشتری نسبت به رقبا بیافزاید لذا شناخت رابطه بین سبکهای تصمیم گیری و مزیت رقابتی در صنایع کوچک ومتوسط استان از ضرورت و اهمیت بیشتری برخوردار است براین اساس  تحقیق حاضر در خصوص بررسی رابطه بین سبکهای تصمیم گیری و مزیت رقابتی در صنایع کوچک و متوسط استان اردبیل ضرورت دارد .

 چار چوب نظری 

چار چوب نظری الگویی است که محقق براساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسأله مهم تشخیص داده می شود نظریه پردازی می کند .

در تحقیق حاضر برای بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری ومزیت رقابتی از نظریه هنری مینتزبرگ به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است .براساس نظر هنری مینتزبرگ، مشخص ترین سبک های تصمیم گیری استراتژیک عبارتند از: کارآفرینی،تعدیلی و برنامه ریزی

سبک های کار آفرینی:در این سبک از تصمیم گیری استراتژیک ، استراتژی توسط یک فرد مقتدر طراحی می شود در این سبک بر فرصت ها تمرکز و تأکید می شود و مشکلات در درجه دوم و بعدی اهمیت قرار دارند. هدایت استراتژی برعهده طراح آن است که در قالب تصمیم های بزرگ و شجاعانه متبلور می شود.آرمان غالب،رشد شرکت است . بیل گیتس،بینانگذار و مدیر عامل شرکت مایکرو سافت از این سبک تصمیم گیری استرانژیک استفاده می کند.این شرکت ،بینش و نقطه نظرات او را درباره ی صنعت کامپیوتر های شخصی منعکس می کند.اگر چه مأموریت مشخص،قابلیت بالای رقابتی،سرسختیو اعتماد به نفس بالای تکنولوژیک شرکت مایکروسافت که نشأت گرفته از شخصیت گیتس است مشخصاً امتیازات و برتری های سبک کارآفرین می باشند،تمایل مایکروسافت به معرفی محصولات قبل از اینکه آماده شده باشند یک نقص مهم و بزرگ به شمار می رود.

سبک تعدیلی :در این سبک تعدیلی که گاهی از آن با نام سبک ترکیبی نیز یاد می کنند، به جای بررسی های گسترده و فعال برای کشف فرصت های جدید، برای  مشکلات موجود راه حل های انفعالی و فوری ارائه می شود. در این سبک از تصمیم گیری استراتژیک برسر اولویت بندی اهداف عملیاتی بحث ها و برسی های بسیاری صورت می گیرد و اولویت ها با وسواس انتخاب می شوند . بسیاری از دانشگاه ها ،بیمارستان های بزرگ و بسیاری از آژانس های دولتی و هم چنین تعداد زیادی از شرکت های بزرگ از این سبک تصمیم گیری استفاده می کنند.

سبک برنامه ریزی: این سبک تصمیم گیری استراتژیک شامل موارد زیر می شود: 

جمع آوری هدفمند اطلاعات مناسب برای تجزیه و تحلیل موقعیت ،خلق استراتژی های جایگزین عملی و ممکن وانتخاب عاقلانه و معقول مناسب ترین استراتژی . در این سبک تصمیم گیری، هم برای کشف فرصت های جدید ، تحقیقات فعال گسترده ای انجام می شود و هم برای مشکلات موجود را حل های فوری ارائه می شود. شرکت می تاگ از این سبک تصمیم گیری استفاده می کند. هیئت مدیره این شرکت پس از درک تغییر صنعت لوزم خانگی در آمریکاو در سراسر دنیا،تصمیم گرفت شکل شرکت را از یک تولیدکننده تمام انواع  لوازم خانگی مهم تغییر بدهد.

 

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter