سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری

220,000 ریال

دانلود رایگان اصل مقاله


  مشخصات کلی

 • سال انتشار سال 2016
 • کد 22136
 • فرمت فایل word
 • تعداد صفحات ترجمه 47
 • اصل مقاله لاتین رایگان است
 • منبع Sciencedirect
 • نام مجله Journal of Business Venturing
 • وضعیت مدل مقاله مقاله دارای مدل تحقیق (مدل پژوهش) می باشد
 • مترجم یا مترجمان خانم محمودی
 • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران

چکیده فارسی

با پیشبرد تحقیقات در زمینه سرمایه انسانی و ورود مبحث کارآفرینی، تولید ارزش و کارآفرینی اجتماعی نیاز به تنظیمات مختلفی در سرمایه انسانی برای کارآفرینی تجاری دارد. ما یک چارچوب چند سطحی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم که بر مبنای تفاوت در بین مشترکات حوزه کارآفرینی اجتماعی و تجاری بوده است. از جمله آن تاثیر سرمایه انسانی عام و خاص ، سرمایه انسانی و اثر تعدیلی آن بر رابطه سرمایه انسانی کارآفرینی است. سرمایه انسانی در کارآفرینی به طور خاص نسبت به کارآفرینی تجاری مهم تر بوده، سرمایه به طور کلی در کارآفرینی اجتماعی بر مبنای سرمایه انسانی است که بستگی به شرایط قانون نظام حاکم بر آن کشور دارد.

 

ترجمه خلاصه اجرایی

ایجاد ارزش در کارآفرینان اجتماعی همواره وجود دارد اما این با عنوان کارآفرینی تجاری مطرح نمی باشد. آنها کالاها و خدمات ارائه  شده  برای عرضه در بازار در دستور کار دارند و توسط دولت حمایت می شوند. و در انجام این کار، ایجاد رفاه اجتماعی را مد نظر دارند. در حالی که حفظ سرمایه گذاری خود را از عوامل کلیدی به شمار می آورند. در مقابل، کارآفرینان تجاری به دنبال به حداکثر رساندن رفاه خصوصی و به دست آوردن حاشیه سود برای خودشان می باشند. برخی از ارزش ها در کارآفرینی اجتماعی ایجاد شده است. بنابراین در معاملات بازار به طور مستقیم ثبت نمی شود و به جای هدف نمایی خود به دنبال تولید اثرات خارجی مثبت برای جامعه خود از فعالیت هایشان هستند. از آنجا که کارآفرینی اجتماعی و تجاری اهداف متفاوتی را دنبال می کنند و در این مسیر ارزش های متفاوتی ایجاد می شود، برخی از مهارت های لازم باید وجود داشته باشد، اما مهارت ها و توانایی های دیگر نیز ممکن است مورد نیاز برای موفقیت در کارآفرینی اجتماعی و تجاری وجود داشته باشد. از این رو این دو نوع کارآفرینی ممکن است دقیقا یک سری از استعدادهای مشترک را داشته باشند که دلالت بر رابطه آموزشی و سرمایه انسانی و انتخاب کارآفرین اجتماعی در برابر کارآفرینی تجاری بوده و همچنین زمینه ای برای ایجاد سرمایه گذاری های جدید رخ دهد و این مسائل به صورت سیستماتیک در تحقیقات ارائه نشده است و قصد ما مطالعه این شکاف می باشد و ما با تمایز بین سرمایه انسانی به طور کلی که می تواند در سراسر انواع مشاغل و صنایع  و سرمایه انسانی خاص وجود داشته باشد. می توانیم بازگشت به زمینه شغلی با یک فرد خاصی را داشته باشیم که به آن یک شغل  و کار گفته می شود. ما استدلال می کنیم که ارزیابی تصمیم به تبدیل شدن در کارآفرینی تجاری و اجتماعی دارای یک پارامتر مهم است و آن این است که چگونه سرمایه های انسانی خاص به وجود بیایند و به صورت کلی با هم ترکیب شوند. هر دو نوع از کارافرینان تکیه بر مهارت ها و دانش خاصی را دارند. با این حال به دلیل اهداف متفاوت و پیچیده سازمان و توانایی های اضافی ممکن است، کارافرین اجتماعی مورد نیاز باشد. به طور خاص می توان گفت کارافرین اجتماعی باید شناسایی و بهره برداری از فرصت ها را در دستور کار خود داشته باشد که هم از نظر مالی قابل دوام باشد و هم بتواند اثرات خارجی مثبت را تولید کند. بنابرابن آنها نیاز به حضور همزمان منطق اجتماعی و اقتصادی متضاد بالقوه در شرکت خود را دارند که علاوه بر این توسعه قابلیت هایی برای یک مجموعه  گسترده از ذینفعان به کار می رود. علاوه بر این اقدامات آنها ممکن است به شدت برای جوامع محلی تعبیه شود که به منظور بسیج منافع بود و برای تحریک تاثیر گسترده تر اجتماعی است از این رو ما استدلال می کنیم که سرمایه انسانی به طور کلی با یک دیدگاه شناختی متنوع تر همراه است که ممکن است اهمیت نسبتا بیشتری برای کارآفرینان اجتماعی داشته باشد. علاوه بر این یکی از نیازها با در نظر گرفتن جنبه های انگیزش آموزشی است که فراتر از محاسبات عقلانی انسان در نظریه  سرمایه گذاری می باشد. دقیقا همان ویژگی های سرمایه انسانی است که موجب افزایش توانایی های فردی برای تحقق بخشیدن به اثرات جانبی مثبت می شود که ممکن است مردم را در وحله اول به جست و جوی فرصت ها وادار کند. این یک نمونه از اثرات اجتماعی آموزشی است که هوشیاری شناختی  یک فرد را در رابطه با درک آن تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال ما در مورد رابطه بین سرمایه گذاری فرض بر این را داریم که ورود به کارافرینی تجاری در برابر کارافرینی اجتماعی بوده و هر دو با افزایش توانایی هایی مانند رویکرد تضادی و اثرات انگیزه به روش های روانی در سرمایه انسانی قابل انجام است. تعادل در اثرات این عوامل توسط ماهیت محیط سازمانی  تعدیل می شود که در آن کارافرینان به کار گرفته می شوند. اقتصاددانان نهادی حکومت به عنوان جنبه های اساسی به حساب می آید. ساختارهای نهادی با نفوذ در بازده سرمایه انسانی در برابر گزینه های مختلف شغلی به دست می آید. برای مثال، یک ضعف حاکمیت قانون می تواند منجر به سلب مالکیت در بازده کارافرینی شده و افزایش اشتغال را بیش از درآمد خواهد داشت و این تغییر توازن به نفع اشتغال خواهد بود. از این رو هر دو کارافرینان تجاری و اجتماعی تحت تاثیر نهادهای قانونی قرار دارند. علاوه براین، بازده با انواع مختلف با سرمایه انسانی در کارافرینی تجاری و در برابر کارافرینی اجتماعی ممکن است به زمبنه های نهادی حساس باشد. پس از این مشاهده، با کشف این که آیا حاکمیت تعدیل اثر خود را در انواع مختلف کارآفرینی را چگونه انجام می دهد و چگونه سرمایه انسانی را تحت تاثیر انتخاب شغلی در مقایسه بین کارافرین اجتماعی و کارافرین تجاری قرار می دهد. بنابراینن سوالات تحقیق ما با ویژگی های فردی و زمینه های عمومی است که نشان می دهد یک مدل چند سطحی به وجود آمده است. ما آزمون فرضیه ها را با استفاده از داده های به دست آمده از سازمان جهانی کارافرینی که یک مجموعه داده فردی است و با شاخص های حکومت قانونی و سایر داده های کلان اقتصادی ترکیب شده است، ارائه می کنیم. این مطالعه به تحقیق در هر دو سرمایه انسانی و کارافرینی به ویژه کارافرینی اجتماعی می پردازد. این گسترش درک ما از نقش سرمایه انسانی در کارافرینی با در نظر گرفتن اثرات سرمایه اجتماعی عمومی در کنار اثرات توانایی های سرمایه انسانی است. تجزیه و تحلیل سرمایه انسانی در رابطه با کارافرینی اجتماعی با یک بینشی وسیع تری برجسته شده است یعنی نیاز به اذعان تفاوت میان کارافرینان و نرجیحات آن ها داشته و بازده متفاوت آنها را دنبال می کند. علاوه بر این ما به دنبال درک درستی از نقش سرمایه انسانی با در نظر گرفتن زمینه ترکیب نظریه سرمایه انسانی و نظریه نهادی می پردازیم. تحقیقات به ما کمک می کند تا پاسخ به این سوال که آیا رقابت در بین کارافرینی اجتماعی و تجاری همان کشف استعداد است یا نه، ما میبینیم که آنها تنها در یک محدوده مشخصی قرار دارند. در واقع این تایید کننده اثر تراکم در کارافرینی اجتماعی است که به موجب آن جذب استعدادها تا حدودی متفاوت نسبت به فرایند کارافرینی است. بنابراین کارافرینی اجتماعی دارای ارزش نه تنها به عنوان راه مقابله با مشکلات اجتماعی است، بلکه به عنوان یک مسیر در کارافرینی در افراد است که در غیر این صورت فقط در حالت اشتغال باقی می ماند. کار ما الزاماتی برای سیاست گذاران نیز به همراه دارد. همچنین برای محققین که ممکن است به دنبال پیدا کردن ارزش هایی از نظر کارافرینی هستند که سهم نسبی خود را در استعداد کارافرینی و فعالیت های دیگر ایفا می کند.

چکیده لاتین

We advance research on human capital and entrepreneurial entry and posit that, in order to generate value, social entrepreneurship requires different configurations of human capital than commercial entrepreneurship. We develop a multilevel framework to analyse the commonalities and differences between social and commercial entrepreneurship, including the impact of general and specific human capital, of national context and its moderating effect on the human capital-entrepreneurship relationship. We find that specific entrepreneurial human capital is relatively more important in commercial entrepreneurship, and general human capital in social entrepreneurship, and that the effects of human capital depend on the rule of law.

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

 • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
 •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
 • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter