واقعیت نهادی، گزارش های مالی و قوانین بازی

270,000 ریال

دانلود رایگان اصل مقاله


  مشخصات کلی

 • سال انتشار سال 2004
 • کد 24135
 • فرمت فایل word - تاتپ شده
 • تعداد صفحات ترجمه 35
 • اصل مقاله لاتین رایگان است
 • منبع Sciencedirect
 • نام مجله Accounting, Organizations and Society
 • وضعیت مدل مقاله مقاله فاقد مدل می باشد
 • وضعیت پرسشنامه مقاله فاقد پرسشنامه می باشد
 • جداول داخل مقاله فاقد جدول می باشد
 • مترجم یا مترجمان خانم محمودی
 • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
 • کیفیت ترجمه متوسط

چکیده فارسی

در این مقاله ما به بررسی استدلال ارائه شده در کتاب جان سل در سال 1995 که براساس واقعیت اجتماعی و استفاده از آنها به عنوان مبنایی برای بررسی رابطه ی بین واقعیت های اقتصادی و مقادیر حسابداری مالی است می پردازیم. این کتاب، مدل ابزاری برای تجزیه و تحلیل بازنمایی واقعی از نظر عینی و ذهنی را با توجه به فلسفه وجودی آنها و وضعیت های معرفت شناختی ارائه می کند. با استفاده از این ابزار ما نشان می دهیم که بسیاری از حسابداری های مالی ممکن است به درستی به عنوان حقایقی در راستای هدف مشخص شوند، حتی اگر آنها حالتی از شناخت ذهنی را داشته باشند. با این حال، دیگر بعد حسابداری مالی، تنها با توجه به مجموعه ای از قوانین حسابداری مالی به وجود آمده است که هیچ مبنای هدف در هر دو حالت فیزیکی یا واقعیت نهادی ندارد. قوانین حسابداری مالی برای جمع آوری مقادیر پول از کل دارایی ها بوده که با محاسبه ی خاص دارایی، درآمد خالص و سود هر سهم بیشتر می باشد که شبیه به قوانین یک بازی مانند بازی فوتبال است. هنگامی که قواعد ایجاد شدند، بازنمایی خاص براساس این قوانین ارائه می شود، حتی اگر هیچ مبنای عینی برای قوانین وجود نداشته باشد. با این حال ارائه ی حسابداری مالی بی فایده است در واقع ما استدلال می کنیم که درآمد و صاحبان حقوق سهام به عنوان نمایندگان مفید هستند، زیرا شاخص قیمت اقتصادی و دیگر شاخص ها، به صورت فازی بر مبنای ثروت و تغییرات در ثروت ارائه می شود، به این ترتیب این بازنمودها محفوظ از خطا نیستند. بسته به قوانین، از جمله شاخص ها ممکن است در این مسیر به وجود بیاید که بیشتر یا کمتر قابل اعتماد می باشد و یا بیشتر و یا کمتر گمراه کننده با توجه به اهداف کاربران است. در واقع از این منظر می توان گفت این کار منجر به تنظیم استانداردهایی مانند FASB می شود که می توان به طور مستمر مشخص کرد که اصطلاح قوانین در تلاش برای نگه داشتن بازی در چهارچوب قابل قبولی از واقعیت باشد.


 

بخشی از ترجمه مقدمه

یک برداشت دقیق از کتاب جان سل در راستای ساخت واقعیت های اجتماعی نشان می دهد که چیزهای زیادی برای ارائه به هر کسی در رابطه با آنچه که به عنوان حسابداری مشخص شده است می تواند یک مشکل باشد و این مشکل می تواند در بحث های قدیمی در مورد ساختار اجتماعی در مقابل واقع گرایی در پژوهش های حسابداری تجلی یابد. این بحث به نظر می رسد هیچ وضوحی در حال حاضر نداشته باشد که بیش از 12 سال پیش بینی توسط تین کر و همکارانش در سال 1991 ارائه شد. اما، ما در این کتاب استدلال می کنیم که کتاب سل ابزار مفیدی برای ارزیابی مجدد هستی شناختی و معرفت شناسی و وضعیت بازنمایی حسابدرای مالی را ارائه می کند که برای توسعه ی یک دیدگاه تثبیت شده بوده و حرکت آن فراتر از نظر است که تحت سلطه ی مورد مناظره می باشد. با این حال ما مروری گذرا بر موقعیت های بنا شده توسط گروه های مختلف را انجام داده و آنها را مورد بحث قرار می دهیم. به عنوان مثال، می توان گفت مات سیچ در سال 1991 اشاره می کند که بازنمایی در چنین چیزهایی به عنوان درآمد خالص و حقوق صاحبان سهام عملیات حسابداری مالی بسیار مهم است اما به طور گسترده ای توسط محققان دانشگاهی در زمینه ی حسابداری این موضوع پذیرفته شده است که در این شرایط به هیچ وجه در دنیای واقعی و به صورت تجربی اجرا نمی شود. در واقع این دقیقا نتیجه گیری انجمن حسابداری آمریکا بوده که بر مبنای گزارش کمیته ی حسابداری ارائه شده است. که این سند روش برتری جهت حمایت از بازار سرمایه را در پژوهش دارد. در این گزارش، این کمیته استدلال می کند که تئوری های موجود حسابداری به عنوان تئوری تطبیق هزینه ها با استفاده از فرمول تحلیلی تعریف شده می تواند تعیین هزینه ی استهلاک، هزینه ی کالای فروخته شده و غیره را ارائه کند که به نوبه ی خود تبدیل به یک ساختار برای تعیین تحلیلی درآمد خالص، سود هر سهم و حقوق صاحبان سهام می شود. از آنجا که هزینه های منقضی شده مانند هزینه استهلاک و هزینه کالاهای فروخته شده و استهلاک به عنوان نتایج قابل مشاهده هستند و به نحوی دستکاری شده اند، این کمیته اشاره می کند که تئوری موجودیت توجه به این وضعیت باعث شده است که کمیته سه گزینه را پیش بینی کند. اولین گزینه مربوط به عقب بینش، در هر گونه ادعا، مبنی بر حسابداری و یا علم تجربی باید باشد. دوم اینکه برای دفاع از تئوری حسابداری جایگزین می شود. سوم اینکه گسترش تئوری های موجود شامل مدل های پیش بینی و تصمیم گیری انجام می شود. گزینه سوم در واقع یکی از حمایت های کمیته است و آن فراهم کننده ی روشن پایه ای برای بازار سرمایه در پارادایم پژوهش است که در درون پارادایم بازار سرمایه، مدل های پیش بینی کننده ی سیستم با استفاده از تئوری های موجود براساس مدل های اقتصادی مالی در قالب تئوری پرتفوی قرار گرفته اند. کمیته یک مورد مشخص برای نشان دادن کاربرد این رویکرد در تئوری حسابداری را ارائه داشته و این مورد شامل، تخصیص مالیات دوره در زمینه ی تصمیم گیری یک مدیر در صندوق سرمایه گذاری می باشد، این مورد قرار است نشان دهد که اگر تئوری حسابداری مالی خاصی قابل اثبات باشد، کل نظریه قابل اثبات است. استدلال این است که پیش بینی و فرآیند های تصمیم گیری با استفاده از مدل تئوری حسابداری، تصمیم گیری و در نتیجه باعث تغییر در قیمت اوراق بهادار شده و اوراق بهادار و قیمت های داده های تجربی موجود قابل مشاهده است. دیدگاه روش شناختی در این گزارش به دنبال حمایت از یک تحقیقات است که مات سیچ این گونه به آن اشاره می کند که نگرانی در مورد روش های آماری در حال حاضر به طور فزاینده ای پیچیده بوده و دارای مدل های ریاضی و ساختارهای سخت آن است، اما به عنوان مسائل پایه ای و اساسی در نظر گرفته می شود. مسائلی که مات سیچ به آن اشاره می کند مربوط به مسائل فلسفی، هستی شناختی و معرفت شناسی است. همان طور که او نشان می دهد، بیشتر حسابداران تمایل به اندیشیدن به چنین موضوعاتی را دارند اما در طی دو دوره گذشته برخی از استثنائات نیز دیده شده است

چکیده لاتین

In this paper, I review the major arguments in John Searle's 1995 book, The Construction of Social Reality, and use them as the basis for exploring the relationship between economic reality and financial accounting numbers. In this book, Searle provides the tools to analyze factual type representations in terms of objective and subjective with respect to both their ontological status and their epistemological status. Using these tools, I demonstrate that many financial accounting representations may be properly characterized as epistemologically objective facts, even though they have an ontologically subjective mode of existence. Other financial accounting representations, however, only come into existence in accordance with a set of rules, financial accounting rules, that have no objective basis in either physical or institutional reality. The financial accounting rules for aggregating the monetary amount of total assets, for calculating net assets, net income and earnings per share are more akin to the rules for a game such as football. Once the rules have been established, certain representations based on those rules may be said to be epistemologically objective with respect to those rules, even though there is no objective basis for the rules themselves. This does not, however, render financial accounting representations useless. In fact, I argue that representations of net income and owners equity are useful because, like economic price indices and other such indicators, they are fuzzy indicators of wealth and changes in wealth. As such, they are not foolproof representations. Depending upon the rules, such indicators may be constructed in ways that are more or less reliable, or more or less misleading with respect to the objectives of users. Indeed, from this perspective, the job of standard-setting bodies, such as the FASB, can be characterized in terms of continually amending the rules in an effort to keep “the game” within the bounds of acceptable perceptions of reality.

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

 • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
 •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
 • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter