یک مدل واسطه ای نظارت بر استرس شغلی ، رضایت شغلی و قصد ترک شغل برای بازرسان امنیتی فرودگاه

270,000 ریال

دانلود رایگان اصل مقاله


  مشخصات کلی

 • سال انتشار سال 2017
 • کد 21147
 • فرمت فایل word
 • تعداد صفحات ترجمه 17
 • اصل مقاله لاتین رایگان است
 • منبع Sciencedirect
 • نام مجله Safety Science
 • وضعیت مدل مقاله مقاله دارای مدل تحقیق (مدل پژوهش) می باشد
 • مترجم یا مترجمان علی نصیری
 • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
 • جداول داخل مقاله ترجمه شده است
 • تصویر برداری و درج نمودارها و شکل ها در ترجمه انجام شده است
 • وضعیت پرسشنامه مقاله فاقد پرسشنامه می باشد
 • کیفیت ترجمه متوسط

چکیده فارسی

به صورت نه چندان دقیق در سرتاسر جهان هر روزه در سال 2014 تعداد 100000 هواپیما و به صورت تقریبی 51.3 میلیون تن بار توسط هواپیما حمل می شود (انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی،2015 الف). آمار سال 2014 نشان می دهد 6 درصد و در سال 2015 تعداد مسافر 6.7 درصد افزایش یافته و با رشد ترافیک هوایی ،ایمنی حمل و نقل هوایی حیاتی تر شده است (انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی،2015 ب).به طور کلی حوادث هواپیمایی به دو دلیل عوامل انسانی و یا عوامل فنی دسته بندی می شود (اسکروپسکی اوچرونسکی ،2015) . و تحقیقات نشان می دهد 70 درصد از حوادث هواپیمایی به دلیل عوامل انسانی می باشد.(موریاتری، 2015). تحقیقات وسیعی که بر روی تاثیردرک و احساسات انسان در خصوص ایمنی حمل و نقل هوایی صورت پذیرفته تمرکز بیشتری بر روی خلبانان و کنترل کننده های ترافیکی دارد (اوستر و همکاران ، 2013). و این نشان دهنده تحقیقات بیشتر در خصوص سیستمهای بازرسی هوانوردی است.

سیستمهای بازرسی (غربالگری) هوانوردی تعریف می شوند به عنوان سیستمهای فنی و یا وسایل دیگری در نظر گرفته شده برای شناسایی و یا تشخیص سلاح ها ، مواد منفجره یا سایر وسایل خطرناک و یا موادی که ممکن است جهت عمل غیر قانونی مورد استفاده قرار بگیرند (سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی، 2011) 

کار اصلی بازرسی امنیتی فرودگاه تشخیص تهدیداتی مانند مواد منفجره است که ممکن است از دید اشعه ایکس پنهان بماند. به منظور دقیق تشخیص چنین تهدیداتی در چمدان ها بازرسان امنیتی فرودگاه باید دارای تخصصی مبتنی بر دانش ، از جمله دانش بصری و پردازش شناختی و همچنین توانایی تشخیص عوامل مبتنی بر تصویر باشند (شوانگر و همکاران ، 2005).

این مهارت ها را نمی تواند تنها از طریق آموزش کسب کرد. در عوض انها را تنها از طریق اختصاص دادن تجربه و آموزش در طول دوره های زیادی می توان کسب نمود (هالبرو همکاران،2013). متاسفانه نرخ ترک شغل بازرسان امنیتی فرودگاه ها مسله ای مشترک در میان تمام کشورها است (کاهلین و همکاران،2002). این بدان معنی است که فرصتهای زیادی برای پیشترفت بازرسان امنیتی ماهر فرودگاه با سالها تجربه نسبت به مبتدیانی که تجربه ندارند وجود دارد.ثابت شده که خبرگی با تجربه افزایش یافته است.(دریفیوس،2004 دیروس و داتل ،2006  فیتس و پوسنر ،1967 هافمن ،1996) به عنوان نمونه یک مطالعه بر روی کنترل کننده های ترافیک هوایی (سیامستر و همکاران، 1993)،  نشان داد که مدیریت کنترل کاری کنترل کننده هایی که حداقل تجربه 5 سال داشتند در مقایسه با همکاران مبتدی برتری بیشتری دارد. همچنین در مطالعه اخیر توسط اسکروپسکی اوچرونسکی (2015) دریافتند که خطای عملکردی کاهش می یابد زمانی که تجربه بازرسان امنیتی افزایش می یابد. نویسندگان ارتباط بین تجربه و دقت در تشخیص موارد خطرناک را بررسی کردند و دریافتند که هر خطای نوع A  ( عدم شناسایی تصویر یک چمدان که حاوی موارد خطرناک است) و خطای نوع B    (اشتباه ناصحیح مورد غیر ممنوع برای یک مورد خطرناک) با کسب تجربه توسط بازرسان امنیتی فرودگاه کاهش می یابد. اگرچه همیشه بازرسان امنیتی فرودگاه با تجربه خوب عمل نمی کنند، به نظر واضح میرسد که تشخیص تهدیدات با فناوری در سه بعد از یک تصویر دوبعدی اشعه ایکس نیاز به آموزش و تجربه قابل توجهی دارد. از این رو افزایش تعداد بازرسان امنتیتی کم تجربه فرودگاه ها به دلیل ترک کار زیاد بازرسان باتجربه می تواند اثرات مخربی در ایمنی هوایی داشته باشد. به طور خاص ، بازرسان امنیتی بازنشسته فرودگاه می توانند روشهایی را برای کشف یک وسیله یا مواد تهدید کننده را بر روی هواپیما بدون شناسایی کشف کنند. اگرچه افزایش تعداد بازرسان پیشین امنیتی فرودگاه می تواند تهدید جدی برای امنیت هوایی باشد این موضوع توسط محققان نادیده گرفته شده است. 

 

چکیده لاتین

Each day  in 2014, roughly 100,000 airplanes were operated and approximately  51.3  million  tons  of   freight  transported  by   air around the world (International Air Transport Association, [IATA],2015a). Statistics for 2014 reflected a 6% rise  in the number of pas- sengers,  which  rose    by   another  6.7%  in   2015.  As  air   traffic increases, aviation safety becomes even more vital (IATA, 2015b).

Generally, aviation accidents are classified as due to either tech- nical factors or  human factors (Skorupski and Uchron´ ski,  2015), and research has  shown that more than 70% of  these accidents are   due to  human  factors (Moriarty, 2015). Extensive research has  targeted what influences humans’ perceptions of and emotions about aviation safety, and most of these studies have focused on pilots and air  traffic controllers. In  modern  society, however—in which terrorists are  diversifying in  their tools and methods—the role   of  airport  security screeners, who  are   expected to   detect threats from passengers and their baggage, is also  critical to  avia- tion safety. Of the accidents involving U.S. aircraft between 1990 and 2011, 15% were due to unlawful interference, including terror- ism  (Oster et al., 2013). This highlights the need for more research on  aviation screening systems. Security screening in  aviation is defined as  ‘‘the application  of technical or  other means which are  intended to  identify and/or detect weapons, explosives, or  other dangerous devices, articles, or  substances which may be  used to  commit an  act  of  unlawful interference”  (International  Civil   Aviation  Organization:  ICAO,

2011). The  core   work of  airport security screeners (ASSs)  is  to detect threats such as explosives that might be concealed in freight using X-rays. To accurately discern such threats in  luggage, ASSs must have knowledge-based expertise, including visual knowledge and cognitive processing, as  well  as  the ability to  discern image- based factors (Schwaninger et al., 2005).

These  skills   cannot  be   acquired  through  instruction  alone. Rather, they  can   be   gained  only   when  expertise is  developed through experience and training over  a considerable period (Halbherr et al., 2013). Unfortunately, high turnover among ASSs is common in  most countries (Coughlin et al., 2002). This  implies that there are  few  opportunities for  advancement for  skilled ASSs with years of experience, and,  as a result, that there will be a higher proportion of novices who lack experience. Expertise has  been pro- ven  to  increase with experience (e.g.,  Dreyfus, 2004; Durso and Dattel, 2006; Fitts  and Posner, 1967; Hoffman, 1996; Klein  et al.,1993). For example, in a study on  air  traffic controllers (Seamster et al., 1993), controllers with at least 5 years of experience demon- strated superior workload management compared to  their newer colleagues. A recent study by Skorupski and Uchron´ ski (2015) also found that  performance errors decrease as  an  ASS’s experience increases. The authors investigated the relationship between expe- rience and accuracy in detecting dangerous items, and found that both type A error (failing to identify a baggage image that contains a dangerous item) and type B error (incorrectly mistaking a non- prohibited item for a dangerous item) decline as an ASS gains expe- rience. Although experienced ASSs do not  always perform better, it seems clear that the technology to  detect threats in three dimen- sions from a two-dimensional X-ray  image requires considerable training and experience. Therefore, the increase in novices due to the high turnover of experienced ASSs could have harmful effects on  aviation safety.

In  particular, retired  airport  security screeners could devise methods for loading a threatening device or substance onto an air- plane without being detected. Although the increasing numbers of former ASSs may pose a serious threat to aviation security, this sce- nario has  been neglected by researchers.

In this study, we  contribute to  aviation safety by  investigating the role  of  job-related variables and individual characteristics in turnover intention among ASSs. Specifically, we  explore whether job  stress increases turnover intention in  ASSs and whether job satisfaction mediates the relationship between job stress and turn- over  intention. In addition, we examine the role  of individual moti- vation as a moderator of this mediation model.

 

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

 • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
 •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
 • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter