بررسی رابطه بین تاثیر استراتژی بازاریابی بر مشارکت مشتری و توسعه محصول

200,000 ریال

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه


    مشخصات کلی

  • کد 52009
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 86
  • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
  • صاحب اثر علی نصیری

چکیده فارسی

استراتژی بازاریابی متدی است که بوسیله آن شرکتها برای رسیدن به بازارهای هدف تلاش می کنند. استراتژی بازاریابی باید بر ارائه ارزش بیشتر برای مشتریان و کاهش هزینه ها تمرکز کند. با این حال نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری از طریق هزینه های بازاریابی با استفاده از فعالیت هایی مانند تبلیغات، ترویج و توزیع یکی از پیچیده ترین مسائل پیش روی تصمیم گیرندگان می باشد. از دیدگاه مدیریت نوین، به حداکثر رساندن ارزش مشتری کلیدی برای بقای رقابت شدید در دنیای کسب و کار است. متمایز کردن مشتریان سودآورتر از مشتریان کم سودتر و تمرکز بر طول عمر جای روابط کوتاه مدت با مشتری از استراتژی‌های بازاریابی کلیدی کسب و کار برای بقا در بازار رقابتی امروزی به شمار می‌آید. از آنجایی که سرمایه زیادي براي حفظ مشتریان صرف می شود، ارائه مدلی که به تخصیص بهینه منابع کمک می نماید و اثربخشی فعالیت هاي بازاریابی را بالا می برد اهمیت بالاتري پید ا می کند. (Chan & Ip,2011 ؛ حقیقی و همکاران، 1396).در عصر جدید بازاریابی، هدف برقراری روابط بلندمدت و متقابل با گروه های ذینفع و مهمتر از همه مشتری به گونه ای است که مشتریان بیشتری را برای حفظ و به این ترتیب در بلندمدت مناقعی حاصل می شود که در نتیجه، سهم بازاز و استراتژی های مربوط به آن افزایش می باید. در واقع مساله ارزیابی و استراتژی بازاریابی یکی از وظایف عمده مدیران ارشد می باشد و این انتخاب صحیح تاثیر بسزایی در بازدهی، بهره وری سازمان و از همه مهمتر کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان دارد. کانون اصلی استراتژی بازاریابی، تخصیص مناسب و هماهنگ نمودن فعالیت ها و منابع بازاریابی است. لذا مساله اصلی مربوط به استراتژی بازاریابی، عبارت است از تعیین بازارهای هدف خاص برای یک خانواده محصول یا یک محصول خاص. (Osman & et al, 2009؛ حاجی پور و همکاران، 1391). 

در اقتصاد پر چالش کنونی با فشارهای فرآینده محیطی و منابع خارجی محدود ،دارایی ها وبدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه هایی اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است، امروزه سازمان ها با چالش های بسیاری ازجمله رقابت با سایرین به منظور حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان و بازارهای جدید روبرو می باشند.پیشرفت در تکنولوژی ، افزایش رقبای داخلی و بین المللی، تغییر سلیقه های مشتریان و غیره نیز به سطح این رقابت ها بیش از پیش افزوده است،بنابراین سازمان های امروزی هم برای بقا و هم به منظور افزایش سودآوری خود نیازمند ارائه ی استراتژی هایی جهت ایجاد تمایزو نوآوری نسبت به رقبای خود هستند(صیقلی ،اصلانی؛1390و بهار مقدم و همکاران ،1390)این اساس و بنیادی است که باعث می شود مهارت کسب و کار در کارکنان برای بهبود سودآوری در شغل را افزایش دهد می توان چنین گفت که از سویی دیگر عوامل کلیدی موفقیت از یک صنعت به صنعت دیگر نیز متفاوت است(رادفر و همکاران،1391و,2016 Adler Pollack&) و شرکت ها شامل شاخص هایی هستند که اندازه گیری قابلیت سودآوری را در سازمان بیشتر نمایند، این جایگاه و اهمیت سود در سازمان به عنوان یکی از اقلام مهم صورت های مالی، واضح و مبرهن می باشد ولی تمرکز بر سود و ویژگی های آن انگیزه پیشرفت در سودآوری سازمان را فراهم می نماید(Maiga,2015) بررسی سودآوری رابطه ازپرسشنامه استاندارد سویندس  و همکاران 2011 گرفته شده است،استفاده خواهد شد این پرسشنامه با شاخص سودآوری مورد سنجش قرار خواهد گرفت( Svendsen et al,2011).

 با توسعه سریع فناوری اطلاعات ،تاریخ شاهد اهمیت بی سابقه تعامل مشتری با استراتژی بازاریابی مشتریان است،تمركز اصلي استراتژي بازاريابي بر روي تخصيص مناسب و هماهنگ نمودن منابع و فعاليت هاي بازاريابي به منظور تامين هدف هاي شركت از حيث بازار/ محصول خاص مي باشد.فرآیند استراتژی بازاریابی با شناخت و سنجش نیازها، خواسته ها و ترجیحات برآورده نشده مشتریان آغاز می‌شود و پس از انتخاب بازار یا بازارهای هدف با نگرش سیستمی، استراتژی هایی در زمینه آمیخته بازاریابی محصول، قیمت، مکان، ترفیع، کارکنان، دارایی ها و امکانات فیزیکی و فرآیندها، با در نظر گرفتن مشتریان تنظیم می گردد. در استراتژی بازاریابی ، خدمت به مشتری هدف اصلی می باشد. در راستای تحقق فلسفه بازاریابی در جهان امروز، روش های قدیمی و سنتی دیگر کارا نیست و در بلند مدت سازمان هایی در بازار پایدار و موفق خواهند بود که بهره برداری بهینه را از بازاریابی بنماید(دلوی اصفهانی و همکاران،1393؛قاسمی و همکاران،1389و Hou et al,2016) محیط نقش مهمي را در شکل گیری استراتژی های کسب و کار شرکت ها بازی مي کند.کانون اصلی استراتژی بازاریابی، تخصیص مناسب و هماهنگ نمودن فعالیت ها، منابع بازاریابی است به منظور تامین اهداف عملیاتی شرکت از حیث یک بازار محصول خاص است.استراتژی بازاریابی عبارت است از تعیین بازارهای که هدف خاص برای یک خانواده محصول و یا یک محصول خاص دنبال می کنند(رستم پور،1388) بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی ازپرسشنامه استاندارد سویندس  و همکاران 2011 گرفته شده است،استفاده خواهد شد این پرسشنامه با شاخص تمایز محصول، نگرش رقیب،تاکید بر ویژگی های برند مورد سنجش قرار خواهد گرفت( Svendsen et al,2011).

از این جهت اهمیت و جایگاه مدیریت ارتباط با مشتریان در روند کسب و کار جدید بر کسی پوشیده نیست.هر سازمانی برای موفقیت و جلب رضایت بیشتر نیازمند روابط بلند مدت و ایجاد یک رابطه قوی با کمک و سیستم های مدیریت دانش و بهبود توانایی سازمان در تعامل و جذب روابط با ارباب رجوع است.  بنابراین جلب رضایت مشتریان از حساسیت ویژه ای در سازمان ها و شرکت ها برخوردار خواهد بود. بدین ترتیب لازم است هر سازمان سیستمی برای جذب و حفظ مشتریان طراحی و پیاده سازی شود سیستمی که بتواند روابط سازمان و مشتریان را به خوبی مدیریت کند(Garrido-Moreno, Padilla-Meléndez,2011&Haji Shir Mohammadi,2009).

دنیای امروزی دنیای تحولات و تغییرات مداوم و عصر بی ثباتی هاست که بر سازمان ها تأثیر عمیقی دارند. از این رو ضرورت دارد سازمان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای حفظ حیات خود، با تغییراتی که سازمان را با تهدید مواجه می کند تطبیق یابد در بازارهای رقابتی ، نیاز مبرمی به انعطاف پذیری و نیز پاسخگویی سازمان وجود دارد. بسیاری از سازمان ها با رقابت فزاینده پایدار و نامطمئنی روبه رویند و به واسطه نوآوری های فن آورانه، تغییر محیط های بازاری و نیازهای در حال تغییر مشتریان ،شدت یافته است این وضعیت بحرانی موجب اصلاحات عمده ای در چشم انداز راهبردی سازمان ، اولویت های کسب و کار و باز بینی الگوهای سنتی و حتی الگوهای نسبتا معاصر، شده است.می توان چنین گفت افزایش آگاهی و انتظارات مشتریان ،سازمان ارایه کننده خدمات را بر آن  داشته که  نقش استراتژی بازاریابی در ارایه سودآوری محصول بررسی کند تا از این طریق بتوانند سازمانشان را به محیطی مشتری گرا و رقابتی تبدیل کنند(ابراهیمیان، 1390).  

 


چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter