نقش و اثر تسهیم دانش بر اجرای استراتژی در سازمان

250,000 ریال

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه


    مشخصات کلی

  • کد 51032
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 98
  • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
  • صاحب اثر علی نصیری

چکیده فارسی

امروزه در سازمان ها استفاده از دانش و جریان اطلاعات بعنوان یکی از علل موفقیت انگاشته می‌شود. لذا سعی در جهت دار کردن جریان اطلاعات و دانش نیروی انسانی که از آن به تسهیم دانش یاد می شود، به خودی خود یک نوع استراتژی است. حال تلاقی استفاده از تسهیم دانش جهت اجرای استراتژ های سازمان خود می تواند نتیجه ای مطلوب برای رسیدن به اهداف سازمان باشد. با توجه به عصر دانش که در آن هستیم تسهیم دانش لازم میان منابع انسانی برای اجرای استراتژی در سازمان، قدرت محسوب شده و مدیران ارشد سازمان ها برای رسیدن به آن باید برنامه ریزی و تلاش نمایند. 

 

دنياي امروز، دنياي تغيير اطلاعات و دانش است. دانش سازماني در دنياي پر شتاب معاصر، فرصت مناسبي است براي سازمان‌هايي که به خوبي آن را مي‌شناسند و مديريت مي‌کنند و در عين حال تهديدي جدي است براي سازمان‌هايي که به تحولات محيطي کم توجه بوده و آن را نمي‌شناسند. در خلال دهه گذشته اين آگاهي حاصل شده است که سازمان‌ها بايد سرمايه‌هاي معنوي و ابزارهاي فني خود را که در قلمرو اطلاعات قرار دارند به درستي مديريت کنند. در اين راستا مديريت دانش يک متدولوژي براي توليد، حفظ و بهره‌برداري از تمام امکانات مجموعه عظيمي از دانشي است که هر سازمان در فعاليت‌هاي روزانه خود از آن ها بهره مي‌برد. مديريت دانش فرآيندي است که سازمان‌ها را در يافتن، گزينش، سازماندهي، انتشار و انتقال  اطلاعات براي فعاليت هايي همچون حل مشکل، يادگيري پويا، برنامه‌ريزي استراتژيک و تصميم‌گيري ياري مي‌دهد.

ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ رﻛﻦ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و مدل هاي مختلفي معرفي شده اند که برخي از آن ها براي درک مفاهيم مديريت دانش و برخي ديگر براي پياده‌سازي آن و دسته اي نيز براي هر دو هدف طراحي شده اند. يکي از مهمترين و مشترک‌ترين فرآيندها در مدل‌هاي معرفي شده، تسهيم دانش مي باشد که بعنوان يک فعاليت پيچيده و ارزش آفرين، بنياد و پايه‌ي بسياري از استراتژي‌هاي مديريت دانش مي‌باشد و انگيزش افراد براي تسهيم دانش خود در سازمان، يکي از مهمترين اولويت هاي مديران دانش در جهان مي باشد. يکي از اهداف اصلي مديران در استفاده از مديريت دانش در سازمان‌ها، بهبود تسهيم دانش بين افراد در سازمان و هم چنين بين افراد و سازمان به منظور ايجاد مزيت رقابتي مي‌باشد. تسهيم دانش موثر بين اعضاي سازمان منجر به کاهش هزينه‌ها در توليد دانش، تضمين انتشار بهترين روش‌هاي کاري در داخل سازمان و تامين اهداف استراتژيک در سطح مطلوب شده و سازمان را قادر به حل مسائل و مشکلات خود مي‌نمايد. در سال هاي اخير شعار دانش قدرت است به شعار تسهيم دانش قدرت است تغيير يافته است.‬‬‬‬‬‬‬

در برخي از مطالعات انجام شده در سازمان‌هاي دولتي، نتايج حاکي از آن است که تسهيم دانش در سازمان‌هاي دولتي يک چالش منحصر و بسيار مهم است و عاملان دولتي نوعاً سازمان هايي سلسله مراتبي و بوروکراتيک هستند که تسهيم دانش را دشوار مي‌سازند. فرهنگ سازماني، جريانهاي دانش در سازمان، ساختار سازماني، فناوري و ... از جمله عوامل تاثيرگذار بر تسهيم دانش مي‌باشند. 

همچنين سازمان‌ها جهت بقا و رشد خود در اين محيط متغيير، رقابتي و ناپايدار عصر امروزي ناگريز از پذيرش استراتژي محوري مي‌باشند و براي خروج از اين چالش بايستي به فرآيند مديريت استراتژيک روي آورند. امروزه مديريت استراتژيک بحث داغي را در مديريت سازمان‌ها ايجاد کرده است و اغلب شروعي طوفاني را به همراه دارد. بايد در نظر داشت که فرآيند مديريت استراتژيک با تدوين استراتژي‌هايي که بايد اجرا شوند، پايان نمي‌يابد بلکه بايد به افکار استراتژيک جامعه عمل پوشانيد. تدوين استراتژي به تنهايي متضمن موفقيت شرکت نخواهد بود و تا زماني که اين استراتژي‌ها به اجرا در نيايند، هيچ تاثيري در موفقيت و بقاي سازمان نخواهند داشت چرا که هميشه انجام دادن کار (اجراي استراتژي) از گفتن آنچه که بايد انجام شود (تدوين استراتژي) مشکل‌تر است، ضمن اينکه اجراي استراتژي بر سازمان، از بالا تا پايين و بر همه سطوح بخشي و وظيفه اي اثر خواهد گذاشت.

اصول، مفاهيم و ابزارهاي تدوين استراتژي در شرکت‌هاي کوچک، بزرگ، انتفاعي و غيرانتفاعي تفاوت چنداني ندارند ولي با توجه به نوع و  اندازه‌ي سازمان‌ها، اجراي استراتژي بسيار متفاوت و مستلزم انجام عمليات‌هاي مختلفي است.

در واقع موفقيت استراتژي در گرو درست انديشيدن و درست به اجرا درآوردن مي‌باشد. وقتي استراتژي‌هاي مناسبي را انتخاب نموديم بايد به درستي نيز اجرا کنيم. اجراي استراتژي شامل اداره کردن برخي متغيرهاي ملموس مانند انگيزش و تعهد پرسنل، ارزش‌ها و فرهنگ سازماني، رفتار و قدرت رهبر است. اجراي استراتژي مستلزم تخصيص منابع مالي، نيروي انساني و تجهيزات مي‌باشد. که در صورت ناقص و نبود يکي از اين عوامل، اجراي استراتژي امکان پذير نخواهد بود. اما بيشتر تحقيقات نشان داده است فرآيند مديريت استراتژيک در بيشتر سازمان‌ها تا مرحله تدوين بوده و در مرحله اجرا به دلايل وجود موانعي عقيم مانده و فقط به صورت دستورالعمل باقي مي‌ماند. 

 تيوانا (2000) اظهار مي‌کند که «دانش استراتژي را هدايت مي‌کند و استراتژي نيز هدايت کننده دانش مي‌باشد»، تيوانا (2000) حتي پا را از اين هم فراتر گذاشته و مي‌گويد: بدون يک ارتباط روشن بين مديريت دانش و استراتژي تجاري حتي بهترين سيستم‌هاي مديريت دانش جهان نيز بيهوده خواهند بود. بنابراين استراتژيست‌ها (مديران تجاري استراتژيک و مديران دانش) بايستي تاثير فوق العاده دانش بر فرموله بندي استراتژي سازمان و موفقيت آنرا در نظر داشته باشند. به علاوه موسسات بايستي اطمينان حاصل کنند که استراتژي دانش و برنامه دانش آنها با اهداف سازمان سازگاري دارد و فن‌آوري‌ها، تکنولوژي‌ها، منابع، قواعد، مهارت‌ها، فرهنگ و ساير عوامل سازماني اهداف تجاري را پشتيباني مي‌نمايند (باتر،1999). وقتي اين صف بندي بين استراتژي مديريت دانش و استراتژي تجاري به وجود آمد، سيستم مديريت دانش به مسيري حرکت مي کند که خبر از به وجود آمدن يک مزيت رقابتي بادوام مي‌دهد (اسنايمن و كروگر، 2004). 

 

 تسهيم دانش به عنوان يک فعاليت پيچيده ولي ارزش آفرين، بنياد و پايه بسياري از استراتژي‌هاي مديريت دانش است (ريگ، 2005). نوناکا و توکاچي فرآيند تسهيم دانش را مهم‌ترين فرآيند در مديريت دانش مي‌دانند (نوناکا و توکاچي، 1995؛ علوي و ليدنر، 2001). در يک اقتصاد دانش محور، دارايي‌هاي نامشهود سازمانها (سرمايه انساني: مهارت ها، دانش و استعداد كاركنان، سرمايه اطلاعاتي: پايگاه داده، نظام‌هاي اطلاعاتي، شبكه‌ها و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، سرمايه سازماني: فرهنگ، رهبري، هماهنگي كاركنان، كار تيمي و مديريت دانش (كاپلان، نورتون،1384) به عنوان يک عامل تعيين کننده رقابتي بسيار مهم تبديل مي شوند (تيس، 1998؛ سنج، 1990). ﺷﺮطﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺎرب ﻣﻨﻔﻚ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ داﻧﺶ درون ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. ﻣﻬﻢﺗـﺮﻳﻦ ﮔـﺎم‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ از ﻓﺮد ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. ﻫﺪف ﻏﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺑـﻪ‬اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ و تسهيم داﻧﺶ اﺳﺖ (ﻛﺎﻧﻜﻠﻴﻦ 1002).‬ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﻢﭼﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري داﻧـﺶ ﻣﻮﺟـﻮد و اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ‬ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻧﻴﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ از ﺳﻄﺢ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﮔﺮوﻫﻲ و  ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷـﺪ از‬ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد مهم در اين راستا اﺳﺖ.‬

از دلايل اهميت تسهيم دانش اين است که تسهيم دانش موجب کاهش هزينه‌ها، بهبود عملکرد، بهبود ارائه خدمات به مشتريان، کاهش زمان توسعه محصول جديد، کاهش زمان تاخير در تحويل کالا به مشتريان، و کاهش هزينه مربوط به يافتن و دسترسي به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان مي شود (علوي و ليدنر، 2001 ؛ دير و نوبكا،2000 ؛ اسكريم، 2002 ).

عوامل متعددي بر فرآيند تسهيم دانش در سازمان تاثير گذارند. اين عوامل را مي توان در سه دسته کلي عوامل فردي، سازماني و فناوري طبقه بندي کرد. در پژوهش‌ها و مقاله‌هاي متعددي اين عوامل در سازمان‌ها و شرکت هاي مختلف بررسي شده اند. سازمان‌ها براي ايجاد فرهنگ تسهيم دانش و افزايش اثربخشي فعاليت‌هاي تسهيم دانش و در نتيجه افزايش توان رقابتي خود، نياز به مطالعات بيشتري دارند که به ويژگي‌هاي خاص هر سازمان بستگي دارد. هر سازماني که رسيدن به يک رشد پايدار در کسب و کار خود را خواهان است، مي بايست فعاليت‌هاي تسهيم دانش را به يک فعاليت روزمره تبديل کند. از جمله اقدامات مناسب بمنظور دستيابي به اين هدف، شناسايي فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب فعاليت‌هاي تسهيم دانش و اقدام مناسب در جهت رفع موانع و حرکت به سوي وضع مطلوب است.

هر سازمان به منظور دستيابي به هدف خاصي ايجاد مي شود. در اين ميان کسب مزيت رقابتي از مهم ترين عوامل بقا در محيط پر تلاطم امروزي است که دستيابي به آن جز از طريق اتخاذ استراتژي‌هاي مناسب امکان‌پذير نمي‌باشد. استراتژي يك سازمان مشخص مي‌كند كه سازمان چگونه مي‌خواهد براي سهامداران، مشتريان و شهروندان ارزش ايجاد كند. 

چندلر استراتژي را تعيين اهداف و آرمان‌هاي بلند مدت و اساسي براي يک شرکت و پذيرش مجموعه اي از اقدامات و تخصيص منابع لازم براي حصول به اين اهداف و آرمان‌ها تعريف کرده است.

اگر دارايي‌هاي نامشهود (دانش و قابليت كاركنان، شبكه‌هاي اطلاعاتي، روابط با مشتريان و فرهنگ سازماني) سازماني بيش از 75 درصد ارزش آن باشد، آنگاه تدوين و پياده سازي آن بايد به بسيج و هدايت دارايي‌هاي نامشهود اشاره كند (كاپلان، نورتون، 1383). به همين دليل در تمامي اين مراحل به ساختار دانش سازمان نيز بايد توجه گردد و مباحث مرتبط با آن در مأموريت سازمان، چشم انداز، اهداف، فاكتورهاي خارجي، استراتژي و محرك‌هاي مهم گنجانده شود.

در واقع دانش به عنوان منبعي استراتژيک از نقشي کارآ در فرموله بندي استراتژي‌هاي پيروزي بخش برخوردار است. قدرت اصلي دانش در توانايي آن براي تاثير مثبت و کارآ در استراتژي تجاري مستتر است. بنابراين هم افزايي بين استراتژي تجاري و استراتژي مديريت دانش لازم است. به نقل از زاک (2001) اگر کسي اين فرض را بپذيرد که دانش مهمترين يا حداقل يکي از مهمترين منابع استراتژيک يک شرکت است، آنگاه استراتژي تجاري يک شرکت بايستي نقش دانش در کمک به رقابتي ماندن شرکت را منعکس کند.

هنگامي که رابطه بين استراتژي و دانش تعريف شد، آنگاه ساير جنبه هاي مديريت استراتژيک مانند اختصاص منابع، طراحي سازمان، توسعه محصولات و بخش بندي بازار بايستي در نظر گرفته شود تا نقاط قوت دانش تقويت شده و نقاط ضعف آن کاهش پيدا کند. در جايي  که دانش استراتژيک قوي است مديريت دانش مي تواند بر توزيع و اشتراک دانش کارآمد تمرکز کند. مديريت دانش مي تواند بر روي دستيابي به دانش، فراهم کردن فرصت‌ها و توانايي‌هاي کافي براي يادگيري جهت تقويت موقعيت دانش شرکت تمرکز کند (اسنايمن و كروگر، 2004).

 

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter