بررسی رابطه هوشمندی رقابتی با سودآوری شرکتها

300,000 ریال

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه


    مشخصات کلی

  • کد 51033
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 118
  • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران

چکیده فارسی

انفجار اطلاعات و جهانی شدن، باعث رشد سریع دسترسی به اطلاعات و افزایش شدید رقابت در حوزه کسب و کار گردیده که این امر شرکت ها را مجبور به پایش محیط کسب و کار، اتخاذ تصمیم و واکنش سریع در قبال فرصت ها و تهدیدات روزمره نموده است. موفقیت فردا در عرصه کسب و کار از آن سازمان هایی است که بصیرت و آگاهی بیشتري نسبت به خود و محیط رقابت داشته باشند. هوشمندی رقابتی  مفهوم نسبتا جدیدی است که به دنبال جهانی شدن اقتصاد ، سرعت گرفتن تغییرات فناوری و همچنین انفجار اطلاعات و ایجاد فضای رقابتی شدید، مطرح گردیده است . 

توسعه تکنولوژی و رشد تجارت جهانی، امروزه به این معنی است که: محیط تجاری به سرعت و دایم درحال تغییر است. مدیران بیش از این نمی توانند برای تصمیم گیریهای راهبردی به اشراق و شهود تکیه کنند. شرکتها برای ارائه ارزشی بالاتر و تأمین رضایت مشتریان در هر زمینه ای، به اطلاعات نیازمندند.اطلاعات به عنوان یکی از اقلام مهم داراییهای استراتژیک و ابزارهای بازاریابی به شمار می آید. (کاتلر و آرمسترانگ :۱۳۷۹). بنابراین ردیابی، درک و واکنش به رقبا به عنوان یک جنبه ویژه از فعالیت بازاریابی مطرح بوده(کالو و پیکتون رایت  ۲۰۰۲ ). بنابراین لازم است که شرکتها یک برنامه اثربخش به نام هوشمندی رقابتی را به اجرا درآورند ، چراکه هوشمندی رقابتی، یکی از تکنیکهای مهم در ایجاد مزیت رقابتی بشمار می رود. (دیویس  : ۲۰۰۴).

یکی از ویژگی های بارز عصر حاضر، تغییرات فزاینده در دانش بشری و عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک است. در چنین شرایطی، یکی از الزامات اساسی رقابت، شناخت ماهیت تغییرات و پیش بینی روند آتی بازار، فناوری ها، نوآوری ها، ترجیحات و الگوهای رفتار مشتریان است. (علی ، مهری ، سید حمید ، خداحسینی، 1384 : 189 ).

 جستجوی مداوم برای یافتن روش های جدید مبارزه در بازارهای رقابتی همواره یکی از موضوعات اصلی در مباحث استراتژیک بوده است، که موجب خلق مفهوم مزیت رقابتی پایدار شده و عاملی برای حفظ بقای سازمان است ( حسینی ، سید محمود و پناهی منیره ، 1386 : 145 ). وبستر اعتقاد دارد هر تصمیم بازاریابی که براساس رفتار رقبا شکل نگرفته باشد، مانند حرکت کورکورانه در یک مسیر تاریک است . لذا در عصر دانشی و رقابتی امروز سازمان ها به جای رفتار واکنشی، انفعالی و تدافعی  باید رفتار کنشی و پیشتازانه  داشته باشند، و قبل از وقوع حادثه به پیش بینی آن بپردازند. لذا هوشمندی رقابتی  یکی از ابزارهای مدیریت استراتژیک و یکی از سریع ترین زمینه های رشد کسب وکار در دنیا به شمار می رود که از غافلگیری شرکت ها جلوگیری می کند و یکی از تکنیک های مهم برای ایجاد مزیت رقابتی است. (علی، مهری ، سید حمید ، خداحسینی، 1384 : 189 ) 

فرایند هوشمندی رقابتی، با تحلیل اطلاعات داخلی و محیطی سازمان، فعالیتهای رقبای مستقیم و غیرمستقیم را در ابعاد مختلف پیگیری می نماید. از این رو، تحلیل مداوم محیط های درونی و بیرونی سازمان و تفسیر مستمر اطلاعات دریافتی از محیط، تأثیر به سزایی در تصمیمات آتی مدیران برای موفقیت بیشتر سازمان خواهد داشت.( راچ و سنتی  ، 2001 : 558 ) 


 بیان مسئله 

جستجوی راه های جدید برای رقابت در بازارهای رقابتی ، جوهره اصلی تفکر استراتژیک و استراتژی بازاریابی بوده و کسب مزیت رقابتی پایدار ، به عنوان عاملی جهت حفظ بقای سازمان ، موضوع اصلی مباحث استراتژیک است.(حسینی و پناهی ، 1386 : 148 ) . برخورداری از موفقیت متمایز نسبت به سایر رقبا ، فرصت هایی طلایی و استثنایی را جهت کسب مزیت رقابتی برای سازمان به ارمغان می آورد . طی دهه های گذشته ، صاحبنظران مدیریت ، نظرات مختلفی را در زمینه نحوه کسب مزیت رقابتی مطرح نموده اند ، که به طور کلی دیدگاه های موجود را می توان به دو دسته درون گرا و برون گرا تقسیم نمود. دیدگاه های درون گرا بر این معتقدند که منابع داخلی و قابلیت های خاص شرکت ، مبنایی برای تدوین استراتژی و کسب مزیت رقابتی است و مدیران باید قبل از هر چیزی از نقاط ضعف و قوت داخلی سازمان مطلع گردند . در مقابل ، دیدگاه های برون گرا ، چگونگی انطباق با محیط خارجی را عامل موفقیت سازمان می دانند . ترکیب این دو دیدگاه ، شرایط محیطی ، الزاماتی را برای شکل دادن به توانمندی های سازمانی ایجاد می کند که از این عوامل و توانمندی ها تحت عنوان عوامل کلیدی موفقیت یاد شده است . عوامل کلیدی موفقیت هر صنعت ، منحصر به ان بوده و از صنعتی به صنعت دیگر ، تغییر می کند ، همچنین در یک صنعت خاص نیز با گذشت زمان و تغییر شرایط ، تغییر می یابد . به همین دلیل و برای موفقیت دائمی در محیط رقابتی امروز ، تجزیه و تحلیل دائم محیط درونی و بیرونی سازمان و کسب و پالایش اطلاعات مربوطه ، تاثیر به سزایی در تصمیم گیری های آتی مدیریت و تغییر استراتژی های سازمان در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار ، خواهد داشت.(مشبکی و زنگویی نژاد، 1387 : 173) 

 

یکی از ویژگی های بارز عصر حاضر ، تغییرات فزاینده در دانش بشری و عرصه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و تکنولوژیک است . در چنین شرایطی یکی از الزامات اساسی رقابت ، شناخت ماهیت تغییرات و پیش بینی روندهای آتی بازار ، فناوری ، نوآوری ، ترجیحات و الگوهای رفتار مشتریان است، که این قبیل موضوعات در کانون توجه هوشمندی رقابتی قرار دارند . ( مهری و خداد حسینی ، 1384 : 202 ) در گذشته ، دغدغه مدیران ، فقر اطلاعات و عدم آگاهی از محیط پیرامون و درون سازمان بود ، اما نکته ای که امروز درخور توجه است ، فوران اطلاعات و نبود ساختارهای مناسب جهت استفاده بهینه از انبوه اطلاعات در سازمان ها ، جهت کسب مزیت رقابتی و در راستای افزایش بهره وری است . (مشبکی و زنگویی نژاد ،1387 :176 ) موفقیت امروز ، تضمین کننده موفقیت فردا نیست و احتمال اینکه شکست به موفقیت تبدیل شود ، بیش از تبدیل موفقیت به موفقیتی دیگر است .( پونتس کوالکنتی  ، 2005 :7 ) در عصر دانشی و رقابتی امروز ، لازم است که سازمان ها به جای واکنشی و تدافعی  عمل کردن ، به صورت کنشی  رفتار کنند ، و قبل از وقوع مسئله بتوانند به پیش بینی آن بپردازند. امروزه ، تنها راه برای موفقیت مداوم در محیط رقابتی ، هوشمند بودن سازمان ها و تجزیه و تحلیل و پالایش اطلاعات محیطی است و این ، هوشمندی رقابتی است که منجر به کاهش عدم اطمینان های محیطی در جهت بهبود تصمیم گیری های مدیریتی می شود . فعالیت های هوشمندی رقابتی علاوه بر حفاظت از مخاطرات و تغییرات محیطی ، روشی برای شناسایی فرصت ها و پیش بینی محیط نیز می باشد . هوشمندی رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی از سریع ترین زمینه های رشد کسب و  کار دنیا به شمار می رود که از غافلگیری شرکت ها جلوگیری کرده ، و یکی از تکنیک های مهم در ایجاد مزیت رقابتی است (مهری و خداداد حسینی ،1384 ، 204 )  


اهمیت و ضرورت تحقیق 

شرکت ها و صنایع از طریق بهبود وضعیت رقابتی خود و بهره گیری موثر از قابلیت های محوری ، به کامیابی و موفقیت ، دست پیدا می کنند و هوشمندی رقابتی ، هسته اصلی راهبرد رقابتی و بهبود مزیت رقابتی است . مفاهیمی همچون جهانی شدن ، اقتصاد دانش محور ، قدرت تقلید گری ، پیچیدگی و سرعت ، در عصر حاضر ، حرکت به سمت مفهوم هوشمندی رقابتی را حیاتی می سازد . (یزدانی ، 1385 : 164 ) ظهور هوشمندی رقابتی ، یک نیاز اجتناب ناپذیر در سطح ملی ، بنگاه و توسعه رقابت بازار است . ( تینگ،کیاهو،کایچو ،2008) جهانی شدن اقتصاد ، سرعت گرفتن تغییرات فناوری و انفجار اطلاعات ، باعث گردیده ، سازمان ها فشار بیشتری را برای باقی ماندن در صحنه رقابت تحمل کنند . با توجه به افزایش چالش های رقابتی و ریسک بازار در آ ینده ، لزوم استفاده از هوشمندی رقابتی ، که عاملی برای کاهش پیچیدگی های اطلاعاتی و چابکی سازمان ها در عصر اطلاعات است ، ضروری بنظر می رسد . ( نجفی حقی ، 1383 : 14 )  . در دنیای امروز کسب هوش رقابتی یکی از الزامات غیر قابل انکار برای اغلب شر کت هاست تا بتوانند از طریق کسب ، و تجزیه و تحلیل اطلاعات و همین طور افزایش دانش و ایجاد آگاهی ، بر قابلیت های خود بیفزایند و در پرتو این دانش است که تصویر کاملی از وضعیت فعلی و آتی صحنه رقابت در پیش روی مدیران نقش می بندد ( همان منبع ، 1383 : 14 ) ، تا بتوانند با تصمیم گیری های سریع و به موقع ، موجبات رشد و توسعه سازمان خود را فراهم سازند . با این اوصاف ، شرکت هایی که از هوشمندی رقابتی بهره نمی گیرند ، همچون نابینایان حرکت می کنند .

ضرورت وجود هوشمندی در کاهش عدم اطمینان و خطر پذیری در تصمیم گیری ، امری بدیهی است . هدف اصلی از انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات رقابتی ، شناخت بهتر یک صنعت و رقبای آن است ، به گونه ای که بتوان تصمیمات بهتری را اتخاذ کرد ، یک استراتژی با مزیت رقابتی را توسعه داد و به نتایج کارآمدتری که شرکت را در برابر رقیبان در سطح بالاتری قرار دهد ، دست یافت .( یزدانی ، 1385 : 163 ) هوش رقابتی فرآیندی تجاری است که اگر به صورت درست مدیریت شود ، نه تنها موجب خلق مزیت رقابتی برای سازمان می گردد ، بلکه می توان از ان به عنوان ابزاری برای کاهی ریسک عملیاتی در سازمان بهره برد .منظور از ریسک سازمانی تنها بعد فیزیکی آن نیست ، بلکه هر گونه عدم اطمینان محیطی نیز می تواند موجب آن گردد و هوش رقابتی یک روش مقرون به صرفه جهت کاهش عدم اطمینان سازمانی خواهد بود . (آدنهال  : 2003 ) سرمایه گذاری در هوشمندی رقابتی باعث می شود تا شرکت ها همواره جلوتر از سایر رقبا حرکت کنند . شرکت ها نمی توانند به سادگی با تمام تغییر و تحولات یک صنعت ، همگام شوند ، با این حال ، هوشمندی رقابتی می تواند در همگامی با رقابت ، برای شرکت ها مزیت رقابتی ایجاد نماید و بصیرت و دانایی لازم را برای اخذ تصمیمات هوشمندانه در اختیار مدیران اجرایی قرار می دهد . ( بنکزور : 2006) . طبق گفته پورتر (1998 ) ، برای اینکه سازمان ها در سطح جهانی رقابتی شوند و آنرا حفظ کنند ، به اطلاعات ، به عنوان وسیله ای برای پشتیبانی تصمیم گیری های سطوح مختلف سازمان ، نیاز دارند . فراوانی اطلاعات در دنیای امروز موجب شده تا جمع آوری هر چه بیشتر اطلاعات مد نظر نباشد ، لذا بهره گیری از اطلاعات و تبدیل آن به هوشمندی کاربردی جهت هدایت تصمیم گیری های سازمانی اهمیت یافته است . هوشمندی رقابتی به عنوان عاملی برای حفظ سازمان از خطرهای آتی و تشخیص فرصت های نهفته عمل می نماید .(هاونگا ، بوتا  : 2003 ) .

هوشمندی رقابتی یک فعالیت ضروری سازمانی جهت تمرکز بر فعالیت های داخلی و پایش فعالیت های محیط خارجی است . انجمن جهانی هوشمندی   ، در مورد نیاز جدی به هوشمندی رقابتی می نویسد : " محیط تجاری امروز ، نیاز به یک سیستم جامع مدیریت ریسک محیط خارجی تجارت را ضروری ساخته است . نیروهای حاصل از جهانی شدن موجب این نیاز شدید شده اند . ا کثر مدیران تجاری احساس می کنند که این نیروهای تغییر ، تاثیر بسزایی بر سازمان ها خواهند داشت. " ( کالوف  ، 2008 : 719 ) 

رقابت جهاتی ، تاکید بر مدیریت کیفیت ، نوآوری اساسی در محصولات ، تغییرات سریع تکنولوژیکی و اعتقاد مدیریت نسبت به لزوم وجود هوشمندی جهت خلق مزیت رقابتی ، در رشد هوشمندی رقابتی موثر بوده است ( پرسکات  : 1999 ) در این سال ها توجه بیشتری به تحلیل درست اطلاعات شده است و همچنین بهره گیری از سیستم های مرتبط نظیر ام آی اس  ، دی اس اس   ، سیستم های دانش محور و هچنین گسترش استفاده از شبکه اینترنت بر گسترش هوشمندی رقابتی تاثیر گذاشته اند . وست  (2001) ، سه دلیل برای گسترش روزافزون هوشمندی رقابتی را بدین شرح بیان داشته است : 

1-نیاز به داشتن یک استراتژی رقابتی ، به میزان و شدت رقابت در صنعت مربوطه تعیین کننده میزان این نیاز است .

2-توانایی استفاده از هوشمندی و انتقال آن به سطوح پایین تر سازمانی 

3-توانایی مطالعه رقبا ، به گفته جکس ورکس  (2007) ، انجام فعالیت های روزنه مدیریت استراتژیک و تحلیل وضعیت رقبا ، برای سازمان ضروری است .

کاهانار   (1996) اظهار داشته است که هوشمندی رقابتی آخرین سلاح شرکتها در جهان امروز و جنگ اقتصادهاست .شرکتها بایستی اطلاعات خام را تبدیل به دانایی قابل استفاده یا به عبارتی هوشمندی کنند . کمبز  و مورهد  اعتقاد دارند که شرکتهای مذکور در حالی که تمام منابع خود را پایش و وارسی می نمایند .(دوتویت ، 2003 : 113 ) . وبستر  اعتقاد دارد که اطلاعات رقبا فقط بر استراتژی رقابتی شر کت تاثیر نمی گذارد ، بلکه بر عناصر آمیخته بازاریابی آن نیز موثر است . وی اعتقاد دارد که هر تصمیم بازاریابی که بر  اساس رفتار رقبا شکل نگرفته باشد ، مانند حرکت کورکورانه در یک مسیر تاریک است .( آگنیهوتری  ، 2009 : 6 ) 


تعریف واژه ها و اصطلاحات :


هوشمندی رقابتی 

هوشمندی رقابتی ، هنر جمع آوری ، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات است که افراد تمام سطوح سازمان فراخور نیاز خود ، به آن دسترسی دارند و به آنها کمک می کند که آینده خود را شکل دهند و در مقابل تهدیدات رقابتی از آنها محافظت می کند . این اطلاعات با رقبا ، مشتریان ، تامین کنندگان ، فناوری ها ، محیط یا ارتباطات بالقوه مربوط به کسب و کار در ارتباط است .(سالامون و گری  : 2008) انجمن تخصصی هوشمندی رقابتی ، بیان می کند که هوشمندی رقابتی فرایندی نظام مند برای جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و مدیریت اطلاعات خارجی است که بر برنامه ها ، تصمیمات و عملیات شرکت تاثیر می گذارد. هدف از هوشمندی رقابتی ، مدیریت و کاهش ریسک ، ایجاد دانش مفید ، ایمنی اطلاعات و استفاده از اطلاعات مشارکتی است (سایمان  : 2008) . شرکتهایی که از یک برنامه هوشمندی رقابتی استفاده می کنند ، درک بهتری از چشم انداز رقابتی دارند و  با حرکت به سوی راهبردهای مدبرانه ، برنامه هایی برای افزایش مزیت رقابتی ایجاد کنند  (رایت و کالوف  ، 2006 : 68 ).

مزیت رقابتی 

مزیت رقابتی از مفاهیم اساسی در کسب و کار بین المللی است که موقعیت رقابتی سازمان را تعیین می کند و به سازمان توانایی ایجاد موقعیت تدافعی در برابر رقبایش را می دهد (زانگویینزد و مشبکی : 2009) . یک سازمان زمانی به مزیت رقابتی دست می یابد که ارزش زیادی برای مشتریانش در مقایسه با سازمان های رقیب ایجاد کند . البته دو نوع مجزا مزیت رقابتی وجود دارد ، یک مزیت هزینه : یعنی سازمان ها محصولات و خدماتشان را با یک هزینه پایین ارائه می دهند و این در ارتباط با هزینه های پایین تولید ، تدارک ، توزیع و غیره است و دوم ، مزیت متمایز است یعنی اینکه مشتریان تفاوت اساسی در ویژگی های محصول و سازمان را نسبت به رقبا مشاهده کنند . در واقع مزیت رقابتی میزان درک راهبرد رقابتی از طریق هزینه پایین و یا تمایز از طریق ایجاد ارزش است . مزیت هزینه ، تلاشهای نظام مند سازمان را برای افزایش کارایی می طلبد در صورتی که مزیت متمایز به عنوان مزیتهای محصول و خدمات در نظر گرفته می شود که با نوآوری در آنها ، افزایش کیفیت محصول یا خدمات و همچنین پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان و برآوردن انتظارات آنها ایجاد می شود .( کالکا  ، 2002 : 273 )

سودآوری 

یکی از پارامترهای حائز اهمیت که همواره به عنوان یک شاخص مهم در تجزیه و تحلیل شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد، سودآوری است . سود به عنوان یک معیار و راهنمای سرمایه گذاری و تصمیم گیری ، یکی از ابزارهای مهم پیش بیینی سودهای آتی و ارزیابی نظارت مدیریت بر دارایی ها و منابع اقتصادی شرکت بوده و فرآیند سودآوری در برگیرنده کوشش و عملکرد در مسیر نیل به هدف اولیه واحد تجاری ( سوددهی یا بازدهی) در طی زمان و ایجاد حداکثر مبلغ وجه نقد برای سرمایه گذاران است .(رضایی بلوک آباد ، 1379)

استراتژی 

تجزیه و تحلیل روابط بین موسسه با محیط خویش ، تعیین مسیر و اهداف موسسه ، تثبیت فعالیتهایی که آنها را تحقق خواهد بخشید و تنظیم دوباره سازمان با تخصیص منابع مورد نیاز .

شاندلر  ( 1962) استراتژی را به این صورت تعریف می کند: استراتژی عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصتها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می سازد.

اندروز  (1971) میگوید: استراتژی عبارت است از الگوی منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشیهای اصلی و طرحهایی جهت دستیابی به اهداف.

میتزبرگ  تعریف کوتاهی راجع به استراتژی ارائه داده است. از نظر وی استراتژی عبارت است از الگوی به جریان انداختن تصمیمات. در حال حاضر نیز در زبان فارسی واژه استراتژی را از نظر لغوی راهبرد معنی میکنند.

منتزبرگ(تفکر استراتژیک): برنامه ریزی یک فرایند تحلیلی است و اصولاً فرایندهای تحلیلی نمی توانند استراتژیهای اثربخش خلق کنند. استراتژی حاصل سنتز خلاقانه ذهنی میباشد .

تحلیل رقبا  

تجزیه و تحلیل رقبا ، ابزاری برای آشنا شدن با محیط گسترده رقابت است یعنی دستیابی به نگرش ها و دیدگاه هایی پیرامون مشتریان ، مجاری توزیع ، عرضه کنندگان ، فن آوری و پویایی های رقابتی ، همچنین ، از تجزیه و تحلیل رقبا برای انعکاس و کسب اطلاعات در مورد سازمان خویش ، آسیب پذیری ها ، محدودیت ها و توانایی های آن نسبت به رقبای فعلی و بالقوه استفاده می شود . محور فرآیند تجزیه و تحلیل رقبا را می توان به زبانی ساده به این شرح بیان کرد : شناخت شاخص های مرتبط با رفتارها ، اقدامات و واژگان رقبا و سپس بررسی این شاخص ها برای آشنا شدن با تغییرات احتمالی که رقبا در فعالیت های آتی با محیط بازار ایجاد خواهند کرد ( همانند سرعت محصولاتی که وارد بازار خواهند شد یا سرعت مشتریانی که جذب این محصولات می گردند ) . مشخصا مهم است بر این نکته تاکید کنیم که تجزیه و تحلیل رقبا همواره درباره یافتن تغییرات در بین رقبا و ارزیابی مضامین و مفاهیم آن تغییرات برای خود رقبا ، محیط بازار و سازمان ها است. 

عملکرد مالی  

 بر اساس این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود، عملکرد واحد تجاری با تأکید بر قدرت سودآوری داراییهای شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته ارزیابی می‌شود ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل‌شده و ارزش افزوده بازار در این گروه جای دارند. (انواری رستمی و همکاران، 1383 : 19 ). 

 

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter