رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد محصول جدید از طریق یادگیری سازمانی و توسعه محصول جدید

500,000 ریال

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه


    مشخصات کلی

  • کد 52016
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 102
  • نوع دانشگاه دانشگاه سراسری

چکیده فارسی

امروزه دانش و اطلاعات به عنوان  عامل تعیین کننده ای در موفقیت و قدرت رقابت پذیری سازمان ها تبدیل شده و مدیریت دانش به عنوان یکی از آخرین مباحث سازمانی در علم مدیریت مطرح شده است.

سازمان هايي كه درعرصه كسب و كار صرفاً بر اساس مزيت هاي مشهود سازماني مثل پول، ماشين آلات  و تجهيزات و غيره عمل مي كنند نمي توانند به مزيت رقابتي در اقتصاد مبتني بر دانش دست يابند. حال آنكه محيط كسب و كار مبتني بر دانش، نيازمند روش و نظامي است كه دارايي هاي ناملموس سازماني از قبيل دانش و شايستگي هاي افراد، نوآوري، ارتباط با مشتري، فرهنگ سازماني، سيستم ها و فرايندها، ساختار سازماني و غيره را در برگيرد. درك و بهره برداري از اين منابع ناملموس حياتي در سازمان ها،به حفظ و كسب مزيت رقابتي آنها كمك مي كند. در اقتصاد مبتني بر دانش موفق ترين سازمان ها از دارايي هاي ناملموس به نحو بهتر و سريع تري استفاده مي كنند. مطالعات نشان داده اند كه بر خلاف كاهش بازدهي منابع سنتي (مثل پول، زمين، ماشين آلات وغيره)، دارايي هاي ناملموس سازماني واقعاً منبعي براي افزايش عملكرد كسب و كار است. نكته درخور توجه اينكه بازار به مدت طولاني ارزش دانش و عوامل نامشهود ديگر را در فرايند ايجاد ارزش تشخيص داده است. اندازه اين "ارزش هاي پنهان" به طور روز افزوني در حال تغيير است (رضاييان وديگران،1392: 19).

دانش امروزدرقلب اقتصادجهان قرارداردومديريت دانش دركسب موفقيت سازمان ها يك امرحياتي تلقي مي شود.وسازمان هامداوم باتغييروتحول ازدنيايي كه به منابع فيزيكي وابسته است به دنيايي كه به دانش مسلط است حركت مي كنندواين تغييردگرگوني،اساسي درتوان اقتصادي آنها بوجودآورده است(اخوان و همکاران، 1389: 44).

واحدهای بازاریابی در هر سازمان نیز یکی از مهمترین استفاده کنندگان دانش می باشند و عموماً بسیاری از بینش های مؤثر بازاریابی تحت ویژگی های مشتریان و الگوهایی خرید آن ها پنهان شده است. از این رو توسعه سیستم های مدیریت دانش در کسب و کارها می تواند به بهبود تصمیم گیری، تقویت، خلاقیت و هماهنگ شدن با تغییرات کمک کند و موجب کسب مزیت رقابتی برای کسب وکارها و همچنین تدوین راهبردهای اثربخش بازاریابی شود(دهقانی و اخوان،1394: 26).

مديريت دانش و استخراج داده، هنوز حوزه هايي هستند كه در حال تكامل اند و درنتيجه موقعيت هاي چالش برانگيز و جالب توجهي را براي محققان و كساني كه در اين كار هستند فراهم مي كنند. حتي هنگامي كه چهارچوبي جامع براي مديريت دانش در زمينه بازاريابي ارائه مي كنيم، درمي يابيم كه چالش هاي پژوهشي اساسي وجود دارند كه مي بايست عنوان گردند.

برخي از آنها مربوط به تكنيك هاي استخراج داده و فرآيندهاي تحصيل دانش هستند. در حالي كه برخي ديگر، مربوط به مديريت دانش اند. اول اينكه، به دست آوردن دانش از راه استخراج داده، يك فرآيند يادگيري مستمر، مانند فرآيندهاي ديگر توليد دانش از قبيل كشف‌هاي علمي است. انتخاب الگوريتم هاي استخراج داده، تشكيل فرضيه ها، اصلاح و ارزيابي مدل ها، اجزاي كليدي اين فرآيند اكتشاف هستند(اخوان و همکاران، 1389: 41).

به لحاظ اينكه براي توليد سودمندترين دانش، به كمك استخراج داده، لازم است چرخه هاي آزمون و خطاي طولاني طي شوند، رويكرد تحصيل دانش از طريق آزمايش مي تواند جهت اطمينان از اينكه اين فرآيند، نهايتاً منجر به توليد دانش مورد نياز مي گردد مفيد باشد.

يكي از چالش هاي پژوهشي اين است كه بايد اين فرآيند را هر چه بيشتر ساختار يافته نموده و درنتيجه، بهره وري تلاش هاي انجام شده در زمينه استخراج داده را ارتقاء دهيم.

چالش دوم اين است كه دانشي را كه از مرزهاي سازماني مي گذرد و در ميان اعضاي زنجيره تأمين توزيع مي شود، مديريت كنيم.

دانسته هاي موجود در مورد مشتري عمدتاً در ميان اعضاء زنجيره تأمين، توزيع مي شود و بازاريابي، يكي از ذينفعان مهم اين دانش است.

ايجاد مدل هاي مناسب مديريت دانش درون سازماني، محافظت حقوقي از دانش و توزيع منافع اين دانش در ميان اعضاء، از مطالب كليدي پژوهشي هستند.

چالش سوم براي تحقيقات در زمينه مديريت دانش، طبقه بندي هاي چهارگانه است. موقعيتي كه در آن، يك مشتري به بيش از يك گروه ، تعلق دارد.به اثبات رسيده است كه تكنيك هاي كنوني استخراج داده، براي وضعيت تعلق به چند گروه داراي محدوديت‌هايي هستند(بدری آذرین و همکاران، 1392: 175).

پيچيدگي گسترده اولويت ها و تمايلات مشتري، اين موضوع را به بازاريابان، مرتبط كرده است. چرا كه ممكن است به مشترياني برخورد كنند كه عضو گروههاي متعدد هستند و به ابزارهاي طبقه بندي قابل اطميناني نياز دارند.

همچنين، ممكن است يك بازارياب بخواهد از اين ويژگي تعلق به گروههاي متعدد، استفاده كرده و دانش مهمي را در مورد مشتري، به دست آورد.

البته، هنوز يك چالش مهم ديگر، به نام «استخراج وب» وجود دارد. با آمدن اينترنت به عنوان كانال جديدي براي توزيع كالاها، انجام تبليغات براي محصولات، مديريت معاملات و هماهنگي ميان فرآيندهاي تجاري، وب به عنوان يك منبع قابل دسترس و مهم اطلاعات مشتري مطرح مي گردد.اما چهارچوب هاي گوناگون اطلاعات و پراكندگي ذاتي دانش بر روي وب، موجب مي شود كه جمع آوري، كشف، سازمان دهي و مديريت دانش، به طريقي كه براي پشتيباني تصميمات بازاريابي، مفيد است، چالش برانگيز باشد(دهقانی و اخوان، 1394: 26).

همچنان كه بازاريابي، بيشتر و بيشتر به اطلاعات مشتري بر روي وب وابسته مي گردد. استخراج داده، مي بايست به عنوان يك موضوع مهم در زمينه مديريت دانش بازاريابي تلقي شود (شاو و ديگران، 2001) بیشتر تعاریف و توضیحات از دانش به نظر می رسد برای پوشش لغات مشابه، مفاهیم و واژه ها، به جای ارائه یک تعریف استاندارد،به موضوعات و اصول است که در سال های اخیر آشکار شده است.

مدیریت دانش اغلب به عنوان مفهوم چند بعدی و چند رشته ای مشاهده شده است. تعاریف بسیاری از در ادبیات وجود دارد. در آغاز جنبش  مدیریت دانش ، داونپورت (1994) ارائه کرده است به شرح زیر است: "مدیریت دانش فرایند جذب و توزیع و به طور موثر با استفاده از دانش " است.

گورو مدیریت پیتر دراکر در جامعه سرمایه داری پیش بینی کرد که  "دانش در نهایت جایگزین ماشین آلات تجهیزات، سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار به عنوان مهم ترین عامل تولید در عملیات شرکت های بزرگ ".

به عبارت دیگر، موفقیت یک شرکت است که در نهایت ارزش حاصل از دارایی های نامشهود و دانش را مشخص میکند. شرکت مایل به ماندن در رقابت در یک محیط کسب و کار خائنانه، در نتیجه، برای پیاده سازی ابزارهای رضایت مدیریت دانش در داخل و خارج از سازمان تقویت عملکرد بازاریابی از طریق حقوق صاحبان سهام با نام تجاری است(جمشیدیان و حدادیان، 1388: 38).

 

با توجه به تعاریف ارائه شده در این تحقیق پاسخ به سوال زیر می تواند نقاط روشن تری را مشخص سازد. آیا مدیریت دانش با عملکرد محصول جدید از مسیر یادگیری سازمانی و توسعه محصول جدید رابطه معنی دار دارد؟


پس از پرداخت فایل خریداری شده همراه با پرسشنامه این پژوهش در اختیار شما قرار خواهد گرفت. 

 

 
 

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد.


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter