در اینجا بخشی از مطالعه انجام شده که مربوط به مقاله وضعیت سیگنال دهی محصولات لوکس در بازار است و ترجمه اصل مقاله Signaling Status with Luxury Goods: The Role of Brand Prominence  را اورده ایم . این مقاله که متعلق به سایت American marketing association است در سال 2010 انتشار یافته است . در این نوشتار بخشی از مقاله آورده شده است که نویسنده بحث خود را با موضوع 

 رابطه بین برجستگی نام تجاری و قیمت آغاز می نماید.


در مطالعه يك، ما به بررسي رابطه بين قيمت و نام تجاري براي سه دسته از كالاهاي لوكس شامل كيف دستي، اتومبيل هاي لوكس و كفش مردانه مي پردازيم. ما براي اولين بار، تمركز در كيف هاي دستي را داريم. اين دسته را در اين بخش انتخاب كرديم. چرا كه كيف هاي دستي با علامت هاي تجاري لوكس موجود هستند. كيف هاي دستي، فروشي در حدود 7 ميليارد دلار در ايالات متحده را به تنهايي در سال 2007 از آن خود كرده اند و زنان آمريكايي سالانه به طور متوسط، 4 كيف دستي را خريداري مي كنند. علاوه براين كيف پول نيز به اندازه نياز خريداري نمي شود. اين فقدان نشان مي دهد كه انتخاب زنان به مراتب بيشتر در كيف هاي دستي بوده و لذا توليد كنندگان تمايل زيادي به آن دارند. به عنوان مثال در هر زمان لويي به طور معمول ارائه كننده بيش از 200 كيف دستي متفاوت مي باشد. اما كمتر از 20 جفت مختلف كفش مردانه ارائه مي كند. بنابراين ما تمركزي بر تجزيه و تحليل كيف دستي داريم و تكرار نتايج در استفاده از بازار كفش مردان و بازار خودرو وجود دارد. البته مجموعه داده بسيار كوچكتر مي باشد. اگر فرض درست باشد، ما انتظار داريم كه مشاهده آرامتري از موضوع داشته و شناسايي نام تجاري ظريف تر را در محصولات گرانتر نسبت به محصولات ديگر بيشتر ببينيم. بنابراين ما به پيش بيني يك همبستگي منفي بين قيمت و نام تجاري برجسته مي رسيم كه تا حدي نام تجاري با نمايش علامت در بيشتر شرايط قابل مشاهده است. فرضيه ما براي كالاهاي لوكس به طور موسط با قيمت بالا و نام تجاري برجسته پايين مي باشد. در ژانويه سال 2008 ما دريافت اطلاعاتي از همه كيف هاي دستي از شركت هاي ارائه شده را داشته ايم كه شامل شركت گوچي و وويتون بوده است. شركت گوچي به مقدار 21.6 ميليارد دلار و شركت وويتون به مقدار 8.2 ميليارد دلار در رتبه اول و دوم فروش در سال 2009 بوده اند و از مارك هاي لوكس پيشرو در سال 2008 بوده اند و به ترتيب در فهرست كيف دستي لوكس با علامت هاي تجاري مشخص قرار گرفتند. داده ها شامل تصاوير و اطلاعات قيمت و توصيف محصول براي 236 كيف از شركت LV و 229 كيف از شركت گوجي بوده است كه به صورت آنلاين در ان زمان موجود بوده است. متوسط قيمت براي يك كيف دستي LV، 1240 دلار و متوسط قيمت براي يك كيف دستي گوجي 1448 دلار بوده است. محدوده قيمت از 225 دلار تا 3850 دلار براي LV و از 295 دلار تا 9690 دلار براي شركت گوجي بوده است. مجموعه داده ها كيف پول فروش رفته از اين دو شركت را شامل نمي شود و از آنچه كه توسط اين شركت در اوايل سال 2008 فروش رفته است مدنظر است. بحث در رابطه با فروش با مديران شرت گوجي و LV اين باور را ب وجود آورده است كه كيف هاي فروخته شده آنلاين مناسب نبوده اند. شركت LV انتخاب آنلاين يكساني را گزارش نموده است كه در رابطه با فروشگاه هاي خود بوده است. شرگت گوجي انتخاب آنلاين تقريبا يكساني دارد. با اين تفاوت كه اقلام منحصر به فرد ارائه شده از طريق هر كانال وجود دارد.


برای مطالعه اصل مقاله و خرید ترجمه مقاله لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید .


لینک اصل مقاله و ترجمه فارسی 


free webpage hit counter