مقاله بیس مدیریت با سیستم کنترل بهینه و عملکرد فروشنده می تواند موضوعی جذاب برای دانشجویان حوزه مدیریت جهت انتخاب موضوع پایان نامه یا مقالات پژوهشی باشد در مقاله زیر که توسط تیم خانه مقالات ایران انتخاب شده است تمام خصوصیات مقاله بیس را دارا می باشد به بصورتیکه مقاله مذکور دارای مدل تحقیق (پژوهش) به همراه پرسشنامه می باشد. 

 

محقق در مدل تحقیق قصد دارد استراتژی کنترل فروش در تناسب با ویژگی های فروشندگان ، شرکتهاو محیط هایی که بر نتایج فروشندگان تاثیر گذار است را بررسی نماید از این رو در مدل تحقیق این مقاله ابعاد فروشنده ،شرکت ،محیط و استراتژی کنترل مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت محقق قصد دارد ارتباط این ابعاد را با عملکرد فروشنده بسنجد.

در ادامه مشخصات کلی مقاله آورده شده است شایان ذکر است این مقاله در حال ترجمه توسط تیم خانه مقالات ایران می باشد .عنوان فارسی مقاله بیس مدیریت :


تاثیر یک سیستم کنترل بهینه بر عملکرد فروشنده و دفاع


عنوان انگلیسی مقاله بیس مدیریت:

 

The influence of an optimal control system on salesperson performance and championing
اطلاعات و مشخصات مقاله:

سال انتشار:  2014

کد مقاله :       21166

وضعیت پرسشنامه: دارد

 

عنوان پایگاه (منبع):    Sciencedirect


مدل مقاله: 


چکیده انگلیسی مقاله بیس مدیریت:

 

 

In this study, the effect of a deviation from an optimally blended control system on salesperson performance and championing is investigated. Blended control systems represent combinations of many different forms of control, affording sales managers the opportunity to better match a control system with the overall context in which their firm operates, addressing such things as current salesperson, firm, and environmental variables. The extent to which the blended system represents an appropriate match with the overall context, however, is of primary concern. As demonstrated here, deviations from optimal control negatively affect both individual salesperson performance, as well as salesperson championing. In combination, these findings emphasize the importance of understanding a broader picture of salesperson control than is allowed through simple direct effect analysis.

 

 

 

ترجمه چکیده مقاله بیس مدیریت:


در این مطالعه، تاثیر انحراف از سیستم ترکیبی کنترل بهینه را بر عملکرد فروشنده و قهرمان سازی مورد بررسی قرار دادیم. سیستم های کنترل ترکیبی نماینده ای از اشکال مختلف کنترل هستند ، که مدیران فروش را قادر می سازد که بهترین سازگاری سیستم کنترل را با شرایط کلی، در شرکت با مواردی مانند سیستم های فروش، شرکت ها و متغیرهای محیطی برقرار کنند. با این وجود، میزان ترکیب متغیرهای سیستم ، که نشاندهنده مطابقت با زمینه کلی است نادیده گرفته می شود. همانطور که در اینجا نشان داده شد، انحراف از کنترل بهینه بر عملکرد هر یک از فروشندگان و همچنین حمایت از فروشنده  به صورت منفی نمایش داده می شود. در مجموع، این یافته ها بر اهمیت درک وسیع تری از کنترل بر فروشندگان تاکید می کند تا از طریق تجزیه و تحلیل ها اثرات مستقیم در آن تعیین شوند.


لینک دانلود مقاله بیس مدیریت 


 

free webpage hit counter