در اینجا بخشی از مطالعه انجام شده که مربوط به مقاله وعدالت سازمانی و نا امنی شغلی به عنوان میانجی های تاثیر هوش هیجانی بروی رضایت شغلی است درج شده است در این مقاله که مقاله  ISI می باشد و متعلق به سایت ساینس دایرکت بوده و مربوط به سال 2015 می باشد.

 

 

هوش هیجانیEI یک فاکتور شخصی است که با رضایت شغلی رابطه ی تنگاتنگ داردEI به توانایی شخصی برای درک ، ارزیابی، بیان و کنترل هیجان اشاره می کند (میر، دی پائولو، وسالوی،1990). مفهومEI در سطح عامیان توسط گلمن(1995) به نام هوش هیجانی: چرا می تواند مهم تز از iQ باشد، جرقه ی آن زده شد ، که در عصر جدید حاکی از تایید اهمیت قابلیت هیجانی، در موفقیت کاری و زندگی بود. چند مدل EI جامع، چارچوب های تئوریکی برای تجسم ساخت فراهم کردند (بوردن، آشکاناسی، و هارتل،2002). میر و همکاران 1990 فرض کردند که EI شامل ارزیابی و بیان هیجان، کنترل هیجان و استفاده از هیجانات در حل مشکلات می باشد. کوپر(1997) یک مدل برای هوش هیجانی طرح کرد که سواد هیجانی، تناسب هیجانی، عمق هیجانی و کیمیاگری هیجانی را در برگرفت، سلوی و میر(1989) یک مدل برای EI طرح کردند که بیشتر بروی مولفه های شناختی و امکان بالقوه برای رشد عقلانی و هیجانی تاکید کرد استوف، ساکلوفسکی، و پارکی(2009)، مطالعات قبلی و فرق بین مدل های EI توانایی محور و مدل های EI خصلت را خلاصه کردند. برای هوش هیجانی خصلت، محققان آن را به عنوان مجموعه ای از تمایلات / برداشت های هیجان محور از خود بررسی کردند و ارزیابی باید مبتنی بر پرسش نامه های گزارش از خود باشد و این مدل در این مقاله اتخاذ شد. هر چند، هیچ کدام از مدل های سنجشEI، معیاری ملموس مانند "استاندارد طلایی" فراهم نکردند اسکوت و همکاران (1998)، سنجش هوش هیجانی خصلت را از طریق اتخاذ مدل اصلی EI میر و همکاران(1990) به عنوان اساسی برای پرسش نامه یEI گزارش از خود، یعنی مقیاس هوش هیجانی(EIS) توسعه دادند. این مقیاس، مبنای محکمی برای سنجش سطح متعارف EI فراهم می کند که مدل EI را احاطه کرده است.


برای دانلود اصل مقاله ISI رایگان لطفا بر روی لینک زیر کلیک فرمایید 


لینک اصل مقاله رایگان و خرید ترجمه مقاله 


free webpage hit counter