موضوع تحقیق، مقاله و پایان نامه در خصوص فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کارایی 


فرهنگ سازمان، با توجه به اثرش بر متغیرهای موقعیتی مختلف در چارچوب سازمان ، یک موضوع تحقیقاتی خاص در علم مدیریت است که محبوبیت حوزه تحقیقات آن هرگز کاهش پیدانکرده است. فرهنگ سازمان به عنوان یک عامل اصلی دیده شده  که باید از طریق زندگی سازمانی بررسی شود و تحقیقاتی که اثر آن را بر تحقق اهداف سازمانی  بررسی می کند روز به روز در حال افزایش بوده است.

فرهنگ، در گسترده ترین معنی به فرآورده های پیچیده و پیشرفته بشری مانند هنر، فلسفه، دانش و تكنولوژی اشاره دارد و در علوم اجتماعی به نظامی از معانی مشترك كه به‌گونه­ای آشكار و جمعی، توسط یك گروه معین در یك زمان مشخص پذیرفته شده و بر پایه این نظام، معانی، كنش و رفتار گروه انجام می‌گیرد، اطلاق می­شود.  سازمان نیز عبارت است از جمعی از افراد كه برای تحقق اهداف معیّن باهم همكاری می­كنند. 

فرهنگ سازمانی مجموعه ای از فرضیات اساسی است، كه افراد سازمان،در روبه‌رو شدن با مسائل، انطباق با محیط و دستیابی به وحدت و انسجام داخلی، ایجاد، كشف و توسعه داده­اند و ثابت شده كه سودمند و باارزش هستند و در نتیجه به‌عنوان روش صحیح ادراك، تفكر و احساس، به اعضای جدید انتقال می‌یابد. به‌عبارت دیگر، مجموعه­ای از ارزش­ها، باورهای راهنما، تفاهمات و روش‌های تفكر، كه در بین اعضای سازمان مشترك بوده و از طرف اعضای جدید به‌عنوان روش‌های صحیح انجام كارها و تفكر جستجو می­شود، فرهنگ سازمانی نامیده می‌شود.

 

مفهوم فرهنگ سازمانی


به‌طور كلی سازمان، یك پدیده فرهنگی است و هر سازمانی دارای فرهنگ خاص خود است. به‌علاوه، از جمله استعاره هایی كه برای شناخت و تجزیه و تحلیل سازمان‌ها به‌كار می رود، استعاره فرهنگ است. با در نظر گرفتن استعاره فرهنگ برای سازمان، بر اهمیت نقش سنّت­ها و آداب و رسوم، داستان‌ها، افسانه­ ها، مصنوعات و نمادهای سازمانی تأكید می­شود و به مدیر، به‌منزله نماد سازمان توجه می­شود. همان‌طور كه برای افراد، شخصیت (به‌معنی سلسله ویژگی‌های ثابت و پایدار) تعریف میشود، برای سازمان‌ها نیز می توان شخصیت تعریف كرد. فرهنگ سازمانی به‌منزله شخصیت هر سازمان است؛ یعنی سازمان‌ها هم مانند انسانها می توانند محافظه كار، خلّاق، ترسو و ... باشند.


 اهمیت فرهنگ سازمانی  


 فرهنگ بر فرآیند تصمیم­گیری و حل مسئله، انگیزش، رضایت و روحیه افراد، میزان خلاقیّت و نوآوری تأثیر دارد و در یك كلام، در مدیریت چیزی مستقل و آزاد از نقش فرهنگ نمی­توان پیدا كرد. فرهنگ سازمانی، نوعی احساس هویت را به اعضای سازمان اعطاء می­کند. فرهنگ باعث می‌شود که در افراد، تعهّداتی فراتر از منافع و علایق شخصی به‌وجود بیاید. مدیران سازمان‌ها می­توانند از طریق فرهنگ سازمانی (قوی)، با قوانین نانوشته، به‌وسیله هنجارهای گروهی و مراقبت­های ناشی از آن، اعمال و رفتار شغلی و اجتماعی كاركنان را كنترل كنند. 


بدون تردید اندازه گیری و رابطه سنجی بین فرهنگ سازمانی با دیگر مولفه های مدیریت می تواند موضوعی جذاب و بدیع باشد به گونه ای که دانشجویان و محققانی که قصد دارند در حوزه مدیریت منابع انسانی تحقیق نمایند نگاهی به آن دارند در مقاله ای که لینک آن در زیر قرار داده شده است محقق تاثیر فرهنگ سازمانی را بر روی اثر بخشی اندازه گیری کرده است مقاله مذکور که دارای مدل تحقیق می باشد می تواند به عنوان مقاله بیس پایان نامه های مدیریت و یا در نوشتن مقالات دیگر مورد استفاده قرار گیرد.


لینک دانلود مقاله ISI  مدیریت با عنوان تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارایی سازمانی

 

free webpage hit counter