مقاله بیس مدیریت با موضوع فرهنگ سازمانی می تواند موضوعی جداب برای دانشجویان حوزه مدیریت باشد در مقاله زیر که توسط تیم خانه مقالات ایران انتخاب شده است تمام خصوصیات مقاله بیس را دارا می باشد به بصورتیکه مقاله مذکور دارای مدل تحقیق (پژوهش) به همراه پرسشنامه می باشد. 

در این مقاله متغییرهای فرهنگ سازمانی مورد بررسی و اثر آن بر عملکرد سازمانی ارزیابی شده است . نویسندگان مقاله موضوع را در صنعت هتلداری به اجرا گذاشته اند که شما برای انتخاب موضوع برای پایان نامه خود علاوه بر انتخاب صنعت هتلداری می توانید انرا در صنایع دیگر نیز به اجرا بگذارید.

در ادامه مشخصات کلی مقاله آورده شده است در صورت تمایل به ترجمه می توانید سفارش ترجمه مقاله را برای ما ارسال کنید. 


عنوان فارسی مقاله بیس مدیریت :


تاثیر فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی متوازن بر عملکرد صنعت هتلداری


عنوان انگلیسی مقاله بیس:


Influence of national culture and balanced organizational culture on the hotel industry’s performance 


اطلاعات و مشخصات مقاله:

سال انتشار:  2017

کد مقاله :       110

وضعیت پرسشنامه: دارد

عنوان پایگاه (منبع):    Sciencedirect

 

مدل مقاله: 
 

چکیده انگلیسی:


This study investigates the role of national culture and balanced organisational culture in organisational performance. Hotel management requires flexibility and customer responsiveness to deal with increasingly demanding customers and competitiveness of the market. Studies of the influence of culture on performance in hotel management have not yet revealed the specific impact of national culture and balanced organisational culture on organisational performance. We use the concept of balanced organisational culture which posits that polyrational organisations are more responsive to market changes and more innovative. Data were gathered from 96 hotels in London, UK, and were analysed using structural equation modelling. Our findings show that the national culture of hotel employees influences balanced organisational culture which, in turn, influences performance. This study contributes to existing understanding of factors affecting performance, points towards further research, helps practitioners by demonstrating the importance of taking national culture into account and indicates the importance of achieving balanced organisational culture.


ترجمه چکیده:


این مطالعه نقش فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی متوازن در عملکرد سازمانی را بررسی می کند . مدیریت هتل نیاز به انعطاف پذیری و پاسخگوئی مشتری برای مقابله با مطالبات فزاینده مشتریان و رقابت در بازار است. مطالعات مرتبط به تأثیر فرهنگ بر عملکرد در مدیریت هتل هنوز تاثیر خاصی از فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی متوازن بر عملکرد سازمانی را نشان نداده است . ما با استفاده از مفهوم فرهنگ سازمانی متعادل که فرض میکند که سازمانها بیشتر پاسخگو به تغییرات بازار ، خلاق تر هستند. از تعداد 96  هتل در انگلستان داده های تحقیق جمع آوری و از معادلات ساختاری جهت تجزیه و تحلیل استفاده گردید.یافته های ما نشان می دهد که فرهنگ ملی کارکنان هتل تحت تاثیر توازن فرهنگ سازمانی می باشد که به نوبه خود تحت تاثیر عملکرد قرار گرفته است.این مطالعه منجر به شناخت عوامل اثر گذار بر عملکرد ، و همچنین کمک به مطالعات  بیشتر با نشان دادن اهمیت فرهنگ ملی و اشاره به اهمیت دستیابی به فرهنگ سازمانی متعادل دارد.


کلمات کلیدی :


ابعاد فرهنگی ، فرهنگ سازمانی متوازن، کارایی، مدیریت هتل


ترجمه فارسی  : سفارش دهید (جهت اطلاع از قیمت های سرویس ترجمه لینک زیر اقدام کنید)


لینک سرویس ترجمه خانه مقالات ISI ایران 


تعداد کلمات مقاله : 10101 


لینک دانلود مقاله 

 

free webpage hit counter